Mísení barev

Mísení barev

Aditivní mísení barev

Existují dva způsoby, pomocí kterých lze namíchat barvu. První způsob míchání využívá sčítání barevných světel RGB. Jde o takzvané aditivní mísení. Prostřednictvím těchto tří barevných složek lze namíchat jakékoliv barevné světlo včetně bílého. Jde o mísení barevných světel na bílou podložku. Mísíme tři barevná světla modré - blue, zelené - green a červené - red. Vzájemným překrytím dvou sousedících barev vznikají barvy doplňkové. Překrytím zeleného a modrého světla vzniká doplňková barva azurová. Překrytím zelené a červené vznikne doplňková barva žlutá a překrytím modré a červené vznikne doplňková barva purpurová. Vzájemným průnikem všech tří složek vzniká bílé světlo. Tento systém je znám pod zkratkou RGB a využívají jej všechny systémy, které zobrazují barvu prostřednictvím vyzařování vlnových délek. Jde tedy o monitory, televizní obrazovky, ale i systémy, které tímto způsobem barvu zaznamenávají, například skenery, CCD a CMOS snímače a podobně. Protikladem mísení barevných světel je systém, který pracuje s mísením fyzických pigmentů na principu subtraktivního mísení barev.

Toplamsan renkler

Obr. 1: Aditivní mísení barevných světel

Subtraktivní mísení barev

Jde o systém, kdy se od množiny vlnových délek určité vlnové délky odečítají. K demonstraci tohoto principu jsou využívány barvy purpurová, azurová a žlutá. Vzájemným průnikem všech tří barev vzniká černá barva. Tento princip je využíván pro fyzickou reprodukci barev například v ofsetovém tisku, kdy se ještě přidává černá barva k dosažení většího kontrastu. Tento systém je označován jako CMYK. Subtraktivní mísení lze demonstrovat postupným odečítáním jednotlivých třetin barevného spektra pomocí barevných filtrů. Postaví-li se bílému světlu do cesty žlutý filtr, pohltí z bílého světla modré paprsky a propouští červené a zelené. Purpurový filtr pohlcuje zelené paprsky a propouští modré a červené. Azurový filtr pohlcuje červené paprsky a propouští zelené a modré. Postupným filtrováním - odečítáním pohltí všechny tři filtry všechny části bílého spektra a vznikne stín, jako kdyby se do cesty bílému světlu postavila neprůsvitná překážka.

Obr. 2: Subtraktivní mísení fyzických barev

Obr. 3: Srovnání aditivního a subtraktivního mísení barev

Barvové prostory a systémy

Pro popis všech barev, včetně těch nespektrálních, se používá jejich číselný popis vyjádřený v určitém souřadnicovém prostoru nazývaném barvový prostor (v některých pramenech nesprávně označovaný jako barevný prostor). Nezávislé barvové prostory jsou definované prostřednictvím trichromatických hodnot X, Y a Z, které jednoznačně popisují konkrétní barvu.  Nejstarším nezávislým barvovým prostorem je CIEYxy. Závislé prostory (RGB, CMY) se liší tím, že nepopisují barvu absolutně, při zobrazení se barva mění vlivem zobrazovacího zařízení – může jít o odchylky v nastavení monitoru, rozdílnost pigmentace v použitých tiskových barvách a podobně.

 

Chromatický diagram CIExy

 

Vzhledem k nejasnostem a sporům při posuzování barev a barevnosti v roce 1931 definovala Mezinárodní komise pro osvětlování (Commission Internationale de l´Eclairage) systém barevného (kolorometrického) trojúhelníku. V pravoúhlém systému souřadnic x,y je oválná křivka, na níž jsou seřazeny jednotlivé barevné tóny podle svých vlnových délek od 400 do 700nm. Ke středu trojúhelníku sytosti barevných tónů ubývá, takže střed je úplně bílý (barevně neutrální). Jakoukoliv barvu lze popsat souřadnicemi Yxy, kde x a y udávají barevný odstín a Y úroveň jasu (osa Y prochází středem souřadnic a je kolmá k rovině xy).

Obr. 4: Chromatický diagram

Barvový prostor RGB

Jde o model, který vychází z principu aditivního mísení barevných světel. Je zobrazen ve tvaru krychle, kdy jeho osy vyjadřují jednotlivé jasové složky červené, zelené a modré barvy. Při digitálním zpracování mají jednotlivé složky shodný rozsah od 0 do 255. Hodnotě 0 odpovídá černá barva a hodnotě 255 bílá.

Obr. 5: Barvový prostor RGB

Barvový systém CMYK

Shodně je definován i barvový prostor CMY, který je však založen na míchání subtraktivních barev. Na jednotlivých osách jsou barvy azurová, purpurová a žlutá. Počátkem souřadného systému je bílá barva.

File:CMYK channels skala.jpg

Obr. 6: Jednotlivé výtažky a jejich soutisk v rámci barvového prostoru CMYK - subtraktivní mísení barev

File:CMYK.png

Obr. 7: Jednotlivé barvy prostoru CMYK

C - cyan (azurová)

M - magenta (purpurová)

Y - yellow (žlutá)

K - kontrast (černá/black)

 

Mísící barvový systém Pantone

Jde o systém přímých barev založený na principu mísení šestnácti přímých pigmentů - barev, které se do požadovaného odstínu míchají podle procentuálních nebo dílových poměrů uvedených ve vzorníku. Následně jsou ještě domíchávány barvami Pantone Black nebo Pantone Transparent White. Výhodou tohoto systému je rozšíření barevného rozsahu nad rámec gamutu CMYK.

Rozdělení vzorníků Pantone

File:Nuancier Pantone 2.jpg

Obr. 8: Vzorníky pro přímé barvy (Pantone Formula Guide Solid Coated/Uncoated)

Jsou základem systému - PMS (Pantone Matching systém). Slouží k určování nebo srovnávání reprodukované přímé barvy oproti schválenému standardu Pantone. Jedna polovina vzorníku je vytištěna na natíraný papír (s uzavřeným povrchem – natírané papíry) a druhá polovina vzorníku na papír s povrchem bez nátěru (otevřený povrch – nenatírané papíry). Rozdílnost povrchů způsobuje rozdílný vzhled barev se stejným číselným označením. Snahou systému Pantone je minimalizovat rozdíly těchto barev a maximálně se vzájemně přiblížit bez ohledu na druh povrchu. Vzorník obsahuje 1761 přímých barev. K dispozici je software Pantone Color Manager k jehož aktivaci slouží číslo uvedené na poslední straně vzorníku.

Vzorníky pro přímé barvy (Pantone Starter Guide)

Jde o malý vzorník barev, který obsahuje výběr přímých barev Pantone z knihoven Formula Guide Solid Coated/Uncoated, Pastels a Neons Coated/Uncoated, Premium Metallics Coated a Metallic Coated. Obsahuje celkem 543 přímých barev. Barvy jsou řazeny chromaticky a obsahuje složení každé barvy.

Vzorníky srovnávací (Pantone Color Bridge Guide Coated/Uncoated Plus Series 2014)

Používají se k porovnávání přímé barvy ze vzorníku Pantone s nejbližším možným ekvivalentem vytvořeným ze CMYKu. Obsahují 1761 Pantone barev. Obsahují také informace o hodnotách barvy v sRGB barevném prostoru a HTML kódu. V rámci práce s těmito barvami lze využívat Pantone Color Manager Software, indikátor Lighting – Indicator pro kontrolu světelných podmínek D50 a fotografický terč ColorChecker. Na jedné stránce tohoto vzorníku leží vedle sebe jednotlivé odstíny Pantone a vedle nich jsou vytištěny nejbližší barevně podobné alternativy v systému CMYK. Mnohdy, vlivem rozdílnosti gamutů jednotlivých barvových systémů, dochází k poměrně velkým rozdílům v barevnosti.

Ligtihg Indicator pro kontrolu správného osvětlení 5000K tj. D50

Obr. 9: Idikační proužky shody vnitřního osvětlení s D50

Vzorníky CMYK (CMYK Coated & Uncoated)

Tyto vzorníky slouží k zobrazení soutisku čtyř tiskových barev C (Cyan), M (Magenta), Y (Yellow) a K (Black) nebo taky Kontrast. Nepatří mezi vzorníky srovnávací a rovněž nejsou součástí systému Pantone Matching Systém. Jejich účelem je vytvořit komplexní přehled o rozsahu barevnosti dosahovaném systémem CMYK a současně přesně popsat vzhled jednotlivých barev vzniklých soutiskem výtažku systému CMYK s různým procentuálním zastoupením. Využívají se pro předtiskovou přípravu, tvorbu grafických návrhů realizovaných CMYKem a pro porovnání již vytištěného.

Software pro správu Pantone - Pantone Color Manager

Je softwarová aplikace, která udržuje v grafických aplikacích aktuální knihovny Pantone. K dispozici je přes 11 000 barev. Pantone Color Manager využívá ICC profily k optimalizaci jednotlivých monitorů pro zobrazení jednotlivých barev Pantone.

Pantone Solid Chips Coated/Uncoated (Plus Series 2014)

Jde o dva šanony (coated a uncoated) s vyjímatelnými listy potištěnými vzorky přímých barev Pantone Matching Systemu s číslem a názvem. Obsahují, stejně jako vzorníky Pantone Formula Guide Solid, 1761přímých barev ve variantách coated a uncoated. Tyto vzorníky obsahují pruhy barev, které jsou perforované, a díky tomu je možné je odtrhávat a přikládat jako vzorky k libovolné tiskové zakázce nebo grafickému návrhu. Jednotlivé stránky lze samostatně dokupovat, podle spotřeby jednotlivých vzorků. Každá stránka obsahuje šest vzorků téže barvy.

Pantone CMYK Guide Set Coated & Uncoated

Jde o vějířový vzorník, který obsahuje 2868 barev vytvořených pomocí soutisku procesních barev CMYK. Barvy jsou vyjádřeny v procentuálních hodnotách. Jsou seřazeny chromaticky na natíraném a nenatíraném papíru.

Pantone SkinTone Guide

Novinka v portfoliu Pantone vzorníků. Obsahuje 110 pleťových barev odvozených ze skutečných hodnot naměřených na lidské pleti. Tento vzorník se využívá především v obalářském, kosmetickém, módním, lékařském, fotografickém a grafickém designu.

Vzorníky Pantone jsou vyráběny ofsetovou technologií, při dodržování tiskových parametrů dle normy ISO 12647-2/Amd 1:2007.

Tab. 1: Tabulka parametrů optických hustot pro natírané a nenatírané tiskové papíry

Parametry tisku - Coated Parametry tisku - Uncoated    
Optická hustota Nárůst tiskového bodu v 50% Denzita (Status T) Nárůst tiskového bodu v 50%
K = 1,74 K = 16 ± 3% K = 1,25 K = 23± 3%
C = 1,40 M = 16 ± 3% C = 1,15 M = 23± 3%
M = 1,40 M = 16 ± 3% M = 1,15 M = 23± 3%
Y = 1,00 Y = 16 ± 3% Y = 0,95 Y = 23± 3%

 

PANTONE Pastels &Neons Coated/Uncoated

Tento typ vzorníku obsahuje 154 PANTONE pastelových přímých barev a 56 zcela nových neonových zářivých barev na natíraném a nenatíraném papíru v jednom vzorníku. S těmito barvami lze pracovat prostřednictvím nového software PANTONE Color Manager Software a indikátorem ColorChecker. Součástí tohoto systému je pro i pro návrháře a zákazníky určená vzorkovnice v podobě šanonu, ve kterém jsou trhací listy jednotlivých barevných vzorků.

PANTONE Plastic Standard Chips (plastové vzorky PANTONE PMS)

Tento vzorník obsahuje jednotlivé barvy PMS (Pantone Matching Systems) ve formě palstových karet o rozměru 78 x 48 mm a tloušťce 2 mm vytištěné na polypropylenu. Zákazník si může objednat jakýkoliv vzorek ze systému vytištěný na tomto plastu z knihoven PANTONE – Pantone matching systém (PMS) a Pantone Fashion + Home + Interior(FH).

Barvový systém HKS

File:HKS-K-Farbfaecher.jpg

Obr. 10: Vějířový vzorník HKS - K

Dalším barvovým systémem je HKS. Název systému je zkratkou tří německých výrobců barev - Hostman-Steinberg Druckfarben, Kast+Ehinger Druckfarben a H. Schmincke & Co. Využívá jedenáct základních barev (pigmentů), z toho devět pestrých, černý a bílý pigment. Obsahuje 120 přímých barev a celkem 3520 odstínů na natíraný a nenantíraný papír. Je podobný systému Pantone. Jeho snahou je reprodukovat tiskem barvy nad rozsah barvového prostoru CMYK. Jde především o jasně oranžové barvy nebo některé z modrých odstínů. Systém HKS je založen na normě EuroScale a je v souladu s normou ISO 12647:2 (norma pro tisk ofsetem) a Fogra standardy (Fogra27L). Barvy HKS jsou k dispozici pro čtyři druhy standardizovaných papírů. Natíraný papír (K – Kundstdruckpapier), nenatíraný papír (N – Naturpapier), papír pro tisk nekonečných formulářů (E – Endlospapier) a novinový papír (Z – Zeitungspapier) dle 12647 a běžné digitální tiskové technologie. Systém se snaží o to, aby byla tisková barva na každém z výše uvedených papírů vzájemně v co největší shodě. Z tohoto důvodu mají barvy odlišnou recepturu a jsou vytištěny v tónových hodnotách od 10 do 100% s odstupňováním po 10%.

Shrnutí

Při popisu barevnosti existují dva základní zobrazovací systémy. První z nich pracuje na principu sčítání barevných světel – RGB. Na stejném principu pracuje lidské oko, monitory počítačů, televizní obrazovky, displeje mobilních telefonů. Nositelem barvy je světlo o určité vlnové délce, které se šíří jako elektromagnetické záření a dopadá do percepčního orgánu. Druhý systém pracující s fyzicky hmotnými barvami se nazývá subtraktivní mísení a pracuje na principu odečítání barev. Vznikají barvy CMYK používané v rámci tiskových technik k reprodukci barevného obrazu. K zobrazování barev mimo rozsahy obou systémů slouží systémy Pantone a HKS. Systém Pantone disponuje celou řadou speciálních barev použitelných v řadě odvětví i mimo polygrafii.

Kontrolní otázky

 • Popište, jaký je výsledek, pokud jednotlivá barevná světla RGB promítneme přes sebe?

 • Jaká barva vznikne, pokud reprodukujeme barvy CMY přes sebe? Zdůvodněte.

 • Který ze vzorníků Pantone slouží k posuzování pleťových tónů?

 • Který ze vzorníků Pantone je určen k porovnávání přímých barev a barev CMYK?

 • Vysvětlete, k čemu a proč lze používat přímé barvy.

 • Zkuste vyjmenovat vzorníky Pantone a určit jejich použití.

Zdroje

Použitá literatura

 • KAPLANOVÁ, Marie. Moderní polygrafie. Praha: Svaz polygrafických podnikatelů, 2010, 391 s. ISBN 978-80-254-4230-2.
 • Noviny pro grafický průmysl, Praha 2014: Grafie.cz, č. 5,6,7,8,9,10,11,12.
 • ŠALDA, Jaroslav. SVOBODA, Ladislav: Přehled polygrafie, Praha 1981: SPN, 464 s., ISBN 83-30-32/2

Obrázky

Víte, že ...

Pantone Inc. je americká spolenost se sídlem v Carlstadtu ve státě New Jersey, která vytvořila vlastní systém barev – Pantone Matching System (PMS), patentovaný barevný prostor, který je využívaný v řadě odvětví, převážně tisku a předtiskové přípravě, ale také v designu interérů, textilním průmyslu, výrobě obalů a vlastně všude, kde se klade důraz na barvu a barevnou věrnost. Systém Pantone využívají světoví výrobci barev, vláken, textilií a plastů. Od roku 2000 se každoročně volí barva roku, která má být nositelem myšlenek pro konkrétní rok 21. století.

Pro rok 2013 se barvou roku stala barva Emerald

Obr. 11: Emerald 2013

Pro rok 2014 se touto barvou stala Radiant Orchid.

Emeral = Smaragd

Obr. 12: Radiant Orchid 2014

V roce 2007 korporaci koupila společnost X-Rite, Inc za 180 milionů dolarů. V rámci systému Pantone je každoročně vyhlašována barva roku Pantone.

Raiant Orchid = fialová orchidej, která má být pro tento rok symbolem lásky, prosperity a lásky.

 • PANTONE 17-5641 Emerald (2013)
 • PANTONE 17-1463 Tangerine Tango (2012)
 • PANTONE 18-2120 Honeysuckle (2011)
 • PANTONE 15-5519 Turquoise (2010)
 • PANTONE 14-0848 Mimosa (2009)
 • PANTONE 18-3943 Modrý Iris (2008)
 • PANTONE 19-1557 Chili Pepper (2007)
 • PANTONE 13-1106 Sand Dollar (2006)
 • PANTONE 15-5217 Modrá Turquoise (2005)
 • PANTONE 17-1456 Tigerlily (2004)
 • PANTONE 14-4811 Aqua Sky (2003)
 • PANTONE 19-1664 Pravda Red (2002)
 • PANTONE 17-2031 Fuchsia Rose (2001)
 • PANTONE 15 - 4020 Cerulean (2000)