Metrologie v tisku

Metrologie v tisku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojem metrologie znamená v širším slova smyslu vědní a technický obor zabývající se mírami pro stanovení velikosti různých technických a fyzikálních veličin, metodami a technikou měření. Tiskový průmysl, obdobně jako další průmyslové obory, využívá moderní měřicí techniky k řízení a kontrole výrobních procesů. V oblasti tisku se tak můžeme setkat především s různými optoelektrickými přístroji k analýze vizuálních parametrů tiskovin. Výroba tiskovin představuje v současné době složitý technologický komplex operací s cílem vytvořit tiskovinu, která bude splňovat požadavky na vizuální kvalitu a funkční vlastnosti. Aby tomu tak skutečně bylo, musí být celý výrobní proces standardizován, a to ve všech fázích výroby (prepress, press, postpress). Jsou-li pracovní postupy standardizované, lze je také objektivním způsobem měřit a porovnávat se standardy, čili normami. V oblasti tiskového zpracování patří mezi nejdůležitější mezinárodní norma ISO 12647 popisující soubor hodnot a přípustných odchylek pro každý sledovaný parametr kvality tisku. Následující lekce vás seznámí s měřicími přístroji pro vyhodnocování kvality tiskové produkce, jejich funkcí a sledovanými parametry kvality tisku.