Chlazení a mazání

Chlazení a mazání

Řezné kapaliny přiváděné do místa řezu jsou látky, které svými účinky usnadňují obrábění.

Při procesu obrábění vzniká teplo, které má vliv na životnost nástroje. Tato teplota nesmí překročit tzv. kritickou teplotu řezání.

Nástrojový materiál Nejvyšší přípustná teplota řezání - kritická teplota (°C)
Nástrojová ocel uhlíková 225
Nástrojová ocel legovaná 260
Rychlořezná ocel 560
Slinuté karbidy jednosložkové (WC + Co) 800
Slinuté karbidy dvousložkové (WC + TiC + Co) 900 - 1000
Keramické řezné materiály 1200
Kubický nitrid boru 1500

Hlavní funkce řezných kapalin

 • Chlazení – odvod tepla z místa řezu,

 • Mazání – snižování tření.

Vedlejší funkce řezných kapalin

 • Odvod třísek,

 • Čištění nástroje a obrobku,

 • Antikorozní ochrana,

 • Zachycení prachu při broušení.

Druhy řezných kapalin

 1. Vodné roztoky – roztoky solí ve vodě – mají pouze chladící účinek.

 2. Emulze – smíchání emulzního oleje s vodou s přídavkem tzv. emulgátoru (např. mýdlo), který usnadní smísení oleje s vodou – mají dobré chladící účinky a částečné mazací schopnosti.

 3. Řezné oleje – jsou to většinou minerální oleje s chemickými přísadami (např. 5 – 25% mýdla u vrtacích olejů) – mají především mazací účinek.

Pro různé druhy obráběných materiálů jsou vhodné různé druhy řezných kapalin, tedy jiné řezné prostředí.

Druh obráběného materiálu Řezné prostředí
Uhlíková ocel Emulze
Legovaná ocel Emulze, řezné oleje
Litina Vzduch, vodné roztoky
Slitiny mědi (bronzy a mosazi) Emulze, řezné oleje
Slitiny hliníku Vzduch, řezné oleje
Slitiny titanu Řezné oleje
Slitiny hořčíku Řezné oleje bez obsahu vody

 

Řezné kapaliny mají negativní vliv na zdraví i životní prostředí. Použité kapaliny musí být ekologicky likvidovány podle předpisů o likvidaci nebezpečných odpadů.

V souvislosti s těmito ekologickými dopady se uplatňují nové trendy v oblasti obrábění:

 • Suché obrábění (např. u keramiky – zamezení nežádoucích tepelných rázů),

 • Snížení množství kapaliny – mazání olejovou mlhou nesenou stlačeným vzduchem (20 ml maziva vystačí na 1 hodinu obrábění),

 • Ekologické kapaliny na rostlinné nebo živočišné bázi.

Zdroje
 • FISCHER, Ulrich. A KOL. Základy strojnictví. Praha: Europa - Sobotáles cz., 2004. ISBN 80-86706-09-5
 • TÝM STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL´OLOMOUCKÉHO KRAJE. Studijní text: Strojní výroba jednoduchých součástí. Epava. Olomouc, 2012.

Obrázky

Doplňující učivo

Životnost nástrojů

Obr. 1: Porovnání životnosti nástrojů při použití různých řezných kapalin

Doplňující učivo

Přívod řezné kapaliny do místa řezu

 • Venkovní,

Obr. 2: Venkovní přívod řezné kapaliny

 • Vnitřní.

Obr. 3: Vnitřní přívod řezné kapaliny

 

Kontrolní otázka

Jaká jsou hlavní a vedlejší funkce chlazení při obrábění?

Jaké se používají druhy řezných kapalin při obrábění?

 

Určeno i pro žáky ZŠ.