Druhy obráběcích strojů


Druhy obráběcích strojů

Obráběcí stroje se rozdělují podle různých hledisek. Nejčastěji podle:

  • způsobu obrábění,

  • stupně mechanizace.

obrazek

Obr. 1: Rozdělení obráběcích strojů podle způsobu obrábění


obrazek

Obr. 2: Rozdělení obráběcích strojů podle stupně mechanizace

V současné době jsou samozřejmostí číslicově řízené obráběcí stroje:

  • NC stroje (číslicové řízení),

  • CNC stroje (číslicové řízení počítačem).

U NC strojů jsou veškeré informace nutné pro chod stroje zadávány řídicímu systému ve formě čísel a písmen. Vlastní programování se neprovádí na stroji, ale většinou v oddělení přípravy výroby.

Nejprve se zpracuje celý postup obrábění a jednotlivé kroky. Hotový program se do řídicího systému zavádí čtením např. děrné pásky. NC stroje byly vyvinuty začátkem 50. let minulého století.

Řídící systémy CNC obráběcích strojů, jsou navíc vybaveny volně programovatelným mikropočítačem, který provádí se zadanými údaji výpočty. Užívání CNC strojů je díky vysoké pružnosti přechodu na jinou výrobu hospodárné i při výrobě složitějších součástí, dokonce i v kusové výrobě. První CNC stroje začaly pracovat na počátku 70. let minulého století.

V dnešní době se výkresová dokumentace stále častěji zhotovuje pomocí výpočetní techniky – systému CAD.

Tato výkresová dokumentace se mimo jiné využívá také v přípravě programů na CNC obráběcích strojích.

Pomocí příslušného programového vybavení (softwaru) se propojí geometrické a technologické informace s postupem obrábění CAM.

Tento způsob výroby od konstrukce až po strojní obrábění se označuje jako systém CAD/CAM.

Zdroje
  • BOTHE, Otakar. Strojírenská technologie IV. Praha: SNTL, 1989.
  • TÝM STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE. Studijní text: Obráběcí stroje. Epava. Olomouc, 2012.

Obrázky

  • Obrázky použity z archívu autora
Kontrolní otázka

Co znamená zkratka CAD?

Co znamená zkratka CAM?

Co značí systém CAD/CAM?

 

Určeno i pro žáky ZŠ.