Vyvrtávání

Vyvrtávání

Vyvrtávání je zvětšování již předem zhotovených otvorů, které byly vytvořeny vrtáním, kováním, předlitím apod. 

Princip vyvrtávání

Hlavní řezný pohyb vykonává otáčející se nástroj.

Vedlejší pohyb – posuv vykonává posouvající se pracovní stůl s obrobkem nebo posouvající se nástroj.

Nástroje

Nejjednodušší vyvrtávací nástroj je vrtací soustružnický nůž, který se používá k obrábění děr na soustruhu. Další již složitější nástroje jsou vyvrtávací tyče, hlavy a ramena.

Vrtací soustružnické nože

obrazek

Obr. 1: Vrtací soustružnický nůž

Vyvrtávací tyče

Pro menší otvory

obrazek

Obr. 2: Vyvrtávací tyč

Vyvrtávací hlavy

Pro otvory do průměru 500 mm

obrazek

Obr. 3: Vyvrtávací hlava

Vyvrtávací ramena

Pro otvory nad 500 mm

obrazek

Obr. 4: Vyvrtávací rameno

Stroje

Moderní vyvrtávačky se vyrábějí jako univerzální stroje umožňující přesné frézování, souřadnicové vrtání, vyvrtávání a řezání závitů. Stroje lze doplnit řadou přídavných technologických zařízení, která rozšiřují technologické možnosti výroby.

Vodorovné vyvrtávačky

  • Stolové,

obrazek

Obr. 5: Vodorovná vyvrtávačka stolová

  • Deskové.

obrazek

Obr. 6: Vodorovná vyvrtávačka desková

Souřadnicové vyvrtávačky

  • Jednostojanové,

  • Dvoustojanové.

Zdroje
  • BARTOŠ, Libor. Technologie 2. ročník: Obrábění. Lipová-lázně, 2008. Dostupné z: http://oulipova.cz/vyuka/strojari/Obrabeni.pdf
  • BOTHE, Otakar. Strojírenská technologie IV. Praha: SNTL, 1989.
  • DILLINGER, Josef. A KOL. Moderní strojírenství pro školu a praxi. Praha: Europa - Sobotáles cz., 2007. ISBN 978-80-86706-19-1

Obrázky

Kontrolní otázka

Definujte pojem vyvrtávání.

Jaké nástroje používáme k vyvrtávání?

 

Určeno i pro žáky ZŠ.