Hoblování, obrážení

Hoblování a obrážení

Hoblování a obrážení jsou metody určené pro obrábění velkých a dlouhých rovinných ploch, drážek a profilů. U obou způsobů je nástrojem jednobřitý nůž, který koná přímočarý vratný pohyb. Zpětný pohyb při těchto metodách je naprázdno a tedy snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

Nástroje

Nástrojem při hoblování a obrážení jsou jednobřité hoblovací a obrážecí nože. Upínají se do nožových držáků, které se při zpětném ohybu odklápějí, aby nůž nedřel hřbetem po obrobené ploše a nepoškodil se.

obrazek

Obr. 1: Rozdíl mezi hoblovacím a obrážecím nožem

Hoblovky

Základní části:

 • lože,
 • pracovní stůl,
 • stojany,
 • příčník,
 • supporty.

Pohon stolu je zpravidla mechanický nebo hydraulický. Hoblovky se stavějí o šířce stolu 800 – 4 000 mm. V základním provedení se vyrábějí stolové jednostojanové nebo dvoustojanové hoblovky:

Jednostojanové hoblovky

Výhodou je, že se dají hoblovat obrobky přesahující na jedné straně pracovní stůl.

Nevýhodou je nízká tuhost soustavy.

Dvoustojanové hoblovky

Používají se při obrábění polotovarů velkých rozměrů. Jsou podstatně tužší než jednostojanové hoblovky.

Hoblovky jsou ovšem stále častěji nahrazovány v praxi stolovými frézkami.

Obrážečky

Slouží k obrábění menších obrobků nebo obrobků s neprůběžnými vnitřními tvary. Délka zdvihu je  500 - 1000 mm.

Základní části:

 • smýkadlo,
 • stojan,
 • pracovní stůl,
 • křížové saně.

Vodorovné obrážečky (šepinky)

Používají se při obrážení krátkých rovinných a tvarových ploch. Smýkadlo nese nástrojové saně s odklápěcím nožovým držákem. Ruční kolečko nástrojových saní slouží k nastavení obrážecího nože podle stupnice nebo ke svislému posuvu. Nástrojové saně jsou otočné, aby bylo možno obrážet šikmé plochy. U mechanicky poháněných obrážeček mění kulisa rotační pohyb klikového kotouče na přímočarý pohyb smýkadla. Nastavení délky zdvihu se provádí nastavením klikového čepu. Polohu zdvihu lze měnit otáčením pohybového šroubu ve smýkadle.

Obr. 2: Vodorovná obrážečka s mechanickým pohonem

Svislé obrážečky

 U svislých obrážeček pracuje smýkadlo směrem shora dolů. Mnohé stroje umožňují šikmé nastavení smýkadla až do 15° od svislé polohy. Svislé obrážečky jsou vhodné k obrábění rovinných ploch a rotačních válcových ploch, kolmých k upínací ploše obrobků.

Základní práce

 • Na hoblovkách se nejčastěji obrábějí dlouhé rovinné plochy,

 • Na vodorovných obrážečkách se obrábějí rovinné, vodorovné, svislé a šikmé plochy. Také tvarové plochy podle orýsování,

 • Na svislých obrážečkách se obrábějí díry různých tvarů a drážky pro pera.

Zdroje
 • BARTOŠ, Libor. Technologie 2. ročník: Obrábění. Lipová-lázně, 2008. Dostupné z: http://oulipova.cz/vyuka/strojari/Obrabeni.pdf
 • BOTHE, Otakar. Strojírenská technologie IV. Praha: SNTL, 1989.
 • FIALOVÁ, Dana a Vladislav GRADEK. Zámečnické práce a údržba 3. díl. Praha: Parta, 2008. ISBN 978-80-7320-127-2
 • FISCHER, Ulrich. A KOL. Základy strojnictví. Praha: Europa - Sobotáles cz., 2004. ISBN 80-86706-09-5
 • HLUCHÝ, Miroslav. A KOL. Strojírenská technologie. Praha: SNTL, 1975.
Obrázek

Obr. 3: Rozdíl mezi hoblováním a obrážením. Zdroj: Bothe Otakar. Strojírenská technologie IV Praha: SNTL, 1989.

Obrázek

Obr. 4: Jednostojanová hoblovka. Zdroj: Hluchý Miroslav. A KOL. Strojírenská technologie. Praha: SNTL, 1975

Obrázek

Obr. 5: Dvoustojanová hoblovka. Zdroj: Hluchý Miroslav. A KOL. Strojírenská technologie. Praha: SNTL, 1975

Obrázek

Obr. 6: Vodorovná obrážečka. Zdroj: Bothe Otakar. Strojírenská technologie IV Praha: SNTL, 1989.

Obrázek

Obr. 7: Svislá obrážečka. Zdroj: Hluchý Miroslav. A KOL. Strojírenská technologie. Praha: SNTL, 1975