Probíjení oceli

Probíjení oceli

Nářadí k probíjení oceli za tepla

 • Kladiva

 • Kovářské průbojníky

 • Protahovací trny

 • Průbojnice

 • Hřebovnice

 • Zápustkové kovadlo

Kladiva

Kovářský průbojník

Průbojníkem se prorážejí otvory za tepla. Na obrázku je průbojník k prorážení kulatých otvorů. Normálně se používá průbojníku pro otvory o průměru 6 až 30 mm, tolerance na průměr je +- 0,5 mm.

Další je průbojník k prorážení čtyřhranných otvorů. Běžně se používá těchto průbojníků pro otvory 5x5 až 22x22 mm. Pracovní část obou průbojníků je kalená, broušená a leštěná. Dovolená odchylka na stranu je ± 1mm.

Protahovací trny

Protahovacích trnů se používá ke kalibraci otvoru po probiti průbojníkem. Jejich tvar a průřez jsou znázorněny na obrázku.

Protahovací trn má úkos v délce L1 1:20 až 1:50. V délce L2 je bez úkosu. Tato část slouží k vlastnímu kalibrování otvoru. V délce L3 je protahovací trn tenčí, aby mohl být z otvoru lehce vytažen.

Průbojnice

Průbojnice se používá k probíjení užších otvorů. Je to podložka zasazovací do otvoru na dráze kovadliny a je proto opatřená čtyřhranným čepem. Povrch průbojnice je 45 x 45 mm a otvor má průměr 12 mm. Povrch průbojnice je rovný, broušený a leštěný. Průbojnice je na obrázku.

Hřebovnice

Hřebovnice je plochá ocelová tyč s různě velkými otvory, jak ukazuje obrázek. Použití hřebovnice je pro jednotlivé otvory různých velikostí, jež jsou na hřebovnici.

Zápustkové kovadlo

Zápustkové kovadlo je deska z oceli na odlitky, která má otvory nejrůznějších profilů a velikostí viz obrázek.

Na bočních hranách jsou tvarové drážky půlkruhové nebo šestihranné, popřípadě čtyřhranné. Rozměry našich zápustkových kovadel jsou 300 x 300 až 600 x 600 mm.

Kovadlo je uloženo na nízkém stojanu tak, aby mohlo být postaveno na hrany.

Probíjení otvoru

Polotovar, který se má probíjet  položíme na dráhu kovadliny. Jednou rukou se přidržuje děrovaný kus a druhou se nasadí průbojník.

Pomocník vede údery na průbojník. Pracovní plocha průbojníku se zatlačí až na tloušťku blány, kovář vyjme průbojník z otvoru děrování, kus otočí buď na dráhu kovadliny, nebo na průbojnici či hřebovnici, nebo zápustkové kovadlo s otvorem patřičné velikosti a tvaru. Co nejpřesněji nasadí znovu průbojník na blánu a prorazí. Probitý otvor je mírně kuželový podle kuželovatosti průbojníku.

Obr. 1: Probíjení otvoru v pásové oceli

Kalibrování probitých otvorů

Kalibraci probytých otvorů provádíme trny příslušného profilu.

Příklad kutí kladiva

Popis kladiva

Má se vykovat kladivo z oceli 11600 o rozměru plosky 40 x 40 mm o hmotě 1,5 kg s ple, 31,5 x 18 mm a délkou 150 mm.

Postup práce

1) Určí se polotovar, použijeme tyčovou ocel 40 x 40 mm.

2) Připraví se nástroje:

 • Kladivo ruční

 • Kladivo přitloukací

 • Sekáč

 • Utinka

 • Oválný průbojník pro oko 31,5 x 18 mm

 • Sedlík

 • Kleště

3) Konec tyče se v příslušné délce ohřeje cca na 1050 °C a děruje se v odhadnuté vzdálenosti od konce. Při probití oka se tyč v tomto místě rozšířila. Údery kladiva se tyč v průřezu vyrovná na původní čtvercový tvar. Aby se oko neuzavřelo, vloží se do otvoru kalibrační trn, který se po vyrovnání průřezu vyrazí zpět.

4) Po novém ohřevu se vykove klínovitě nos kladiva. Dbá se na to , aby nos ležel na hraně kovadliny, aby se ploskou kladiva (vedeného rukou kováře) neudeřilo do dráhy kovadliny.

5) Výkovek kladiva se odsekne v patřičné vzdálenosti do tyče. Na utince se nasekne ze čtyř stran a opatrně se dosekne. Hrany kladiva směrem k plosce se srazí. Všechny plochy se vyrovnají sedlíkem.

6) Nos kladiva a ploska se opracují pilníkem nebo na brusce a to nejdříve na hrubo a pak jemně.

7) Kladivo se zakalí a vlastním teplem se popustí ploska a nos.

8) Po zakalení se nos a ploska vyleští.

Zdroje
 • GOŇA, Karel, Pavel RÉVAY a Šimon VONDRUŠKA. Umělecké kovářství. 1. vyd. Praha, 2005, 200 s. Řemesla, tradice, technika. ISBN 80-247-0918-X
 • Amatérský kovář [online]. 2003 [cit. 2014-12-02]. Dostupné z: www.kovarna.webzdarma.cz
 • Katedra strojírenské technologie, FS, TU v Liberci [online]. 2005 [cit. 2014-12-02]. Dostupné z: http://www.ksp.tul.cz/
 • Kovárna Milostovice [online]. 2013 [cit. 2014-12-02]. Dostupné z: http://www.kovarna-milostovice.cz/
 • PROTRN - Jiří Hora [online]. 2014 [cit. 2014-12-02]. Dostupné z: http://www.protrn.cz/
 • Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. 2001 [cit. 2014-12-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie

Obrázky

 • Obr. 1: Fotografie z archivu školy
Video
This div will be replaced by the JW Player.

Ukázka probíjení oceli