Bezpečnost práce při ručním kování

Bezpečnost práce při ručním kování

Ruční kování patří k velmi fyzicky náročným praktickým činnostem. Na pracovníka je kladena velká zátěž, protože se musí vyrovnat s velkou tělesnou námahou, sálavým teplem od výhně a také od samotného kovaného výrobku. V takových podmínkách je velmi důležité dodržování pravidel bezpečnosti práce.

Prvním důležitým předpokladem je používání vhodného pracovního oblečení

Obr. 1: Správně ustrojený učeň kovářského řemesla

Při ručním kování je nutné mít:

  • pracovní kalhoty

  • pracovní blůzu

  • pracovní boty s pevnou podrážkou a ocelovou špicí (boty musí být certifikovány pro práci v dílenských provozech)

  • kovářskou zástěru

  • ochranné čiré brýle (pouze v případě většího množství odlétajících okují)

  • pracovní čepici

  • pracovní rukavice

Pracovní oblečení je základním ochranným prostředkem pro každého pracovníka ve všech kovodělných profesích. Jejím účelem je ochránit pracovníka před nepříznivými vlivy, jako jsou prach, mastnota a ostatní nečistoty, dále také před odletujícími jiskrami při broušení, nebo svařování.

Pracovní boty jsou důležité pro pevný stabilní postoj a jistotu při chůzi, dále chrání nohy pracovníka před nepříznivými vlivy počasí, špatným terénem na pracovišti, různými nečistotami, chemickými látkami, a pokud jsou boty opatřeny ocelovou špicí také úrazy prstů při pádu různých druhů materiálu či součástí větších celků.

Kovářská zástěra má především zabránit přístupu sálavého tepla k tělu pracovníka, ale také slouží jako ochranný štít před odlétajícími okujemi a kousky žhavého železa ať už při samotném kutí materiálu, nebo při různých kovářských operacích jako jsou sekání materiálu, probíjení, ohýbání a pěchování.

Ochranné čiré brýle slouží především jako ochrana zraku před odlétajícími okujemi a případně také kousky žhavého železa.

Pracovní čepice slouží jako ochrana hlavy před sálavým teplem a před odlétajícími okujemi.

Pracovní rukavice slouží jako ochrana rukou před sálavým teplem z kovaného materiálu, pro lepší uchopení nářadí (kleště, kladiva) a také proti popálení od okují a žhavých kousků materiálu, které mohou odlétnout při ručním zpracování kovů za tepla.

Při ručním kování je zejména potřeba každý den kontrolovat stav ochranných pomůcek a ručního nářadí.

Nářadí, které kovář používá při ručním kování musí být bezpečné, tzn. topůrka ručního nářadí nesmí mít praskliny, topora jsou pevně usazená v nářadí a zajištěná klínkem. Na plochách do kterých kovář provádí údery kladivem nesmí být otřepy, to samé platí u plosek kladiv a teké kleště musí být mechanicky v dobrém stavu. Všechny tyto vady se před zahájením práce odstraní, pokud nemáme prostředky k odstranění závady jsme povinni nářadí vyřadit z používání.

Zdroje

Obrázky

  • Obr. 1: Fotografie z archivu školy.