Speciální způsoby kování

Speciální způsoby kování

Přesné kování

Požadavek na zvýšenou přesnost zápustkového výkovku lze u výrobků rotačního tvaru uspokojivě řešit uplatněním uzavřených zápustek. Je však nutno dále splnit několik podmínek:

  • Příprava polotovarů z tyčí (přířezy) musí být provedena řezáním a řezné plochy musí být kolmé k podélné ose polotovaru

  • Objem polotovaru (přířezu) je nutno přísně dodržovat

  • Spodní zápustka musí umožnit přesné (vystředěné) založení polotovaru

obrazek

Obr. 1: Přesné kování

Kování na vodorovných kovacích strojích

Vodorovný kovací stroj je mechanický klikový lis, jehož beran se pohybuje vodorovně. Nejčastěji se používá k pěchování konců tyčí, které stroj sevře mezi mohutnými čelistmi. Princip kování odpovídá kování v uzavřených zápustkách.

Dutina pro pěchování může být provedena buď v lisovníku nebo v čelistech a nebo kombinací obou případů.

Tento způsob kování je velmi produktivní a umožňuje plnou automatizaci procesu.

obrazek

Obr. 2: Protlačování za tepla

Kování protlačováním za tepla

Při protlačování za tepla je tvářený materiál v uzavřené zápustce stlačován průtlačníkem, čili jde o kombinaci protlačování a kování. Předností tohoto procesu je zvýšená tvárnost kovu vzhledem k prostorové tlakové napjatosti. Může být řešeno jako dopředné, zpětné nebo sdružené (kombinované).

obrazek

Obr. 3: Postup při protlačování

Rotační kování (kování za rotace)

Rotační kování je produktivní technologie pro redukování kruhového průřezu na menší a nebo k vykování válcové části na hranatém profilu. Kováním se nazývá proto, že tvarování je prováděno rychlými opakovanými údery. Princip práce stroje uvádí obrázek:

Dvě kovadla se pohybují v příčné drážce vřetene, které se točí. Kovadla jsou odstředivou silou unášena směrem k obvodu, kde však narážejí na kalené válce, které kovadlům udělují zpětný impuls, a tím vzniká opakovaný ráz. Materiál se pomalu otáčí a osově posunuje mezi kovadla.

Rotační kování se nejčastěji uplatňuje u štíhlých jehlovitých tvarů.

Do průměru 5 až 8 mm se provádí za studena, u průměrů nad 8 mm s ohřevem.

Zdroje
  • ČERMÁK, Miloslav. Technologie kovářských prací pro 2. a 3. ročník učebního oboru kovář. 1. vyd. Praha: Institut výchovy a vzdělávání ministerstva zemědělství České republiky, 1994, 132 s. ISBN 80-710-5072-5.
  • Katedra strojírenské technologie, FS, TU v Liberci [online]. 2005 [cit. 2014-12-02]. Dostupné z: http://www.ksp.tul.cz/

Obrázky