Dělení materiálu

Dělení materiálu zahrnuje veškeré procesy (technologie) v jejich průběhu dochází  k rozpojování materiállú za účelem získat polotovar pro další zpracování  a nebo získat téměř hotový díl.

Ve strojírenské výrobě, v údržbě a v opravárenství při výrobě součástí jde obvykle o první operaci - přípravu materiálu jako polotovaru pro další zpracování např. pro obrábění svařování apod.

V těchto technologických postupech dochází k uplatnění některé z následujících technologií.

● stříhání

● řezání

● sekání a rozsekávání 

Konkrétní způsob dělení materiálu je často předurčen charakterem součástí, počtem vyráběných kusů a dostupností vhodného strojního vybavení a to jak vlastního, tak cizího, kdy je možné si toto zařízení zapujčit, či jeho výkon zaplatit jako službu.