Názvosloví svalů

NÁZVOSLOVÍ SVALŮ

Podle funkce:

 • ohybače – flexory;

 • natahovače – extenzory;

 • přitahovače – adduktory;

 • odtahovače – abduktory;

 • svěrače – sfinktery;

 • rozvěrače – dilatátory.

Podle směru svalových snopců:

 • svaly přímé;

 • svaly šikmé;

 • svaly příčné;

 • svaly kruhové.

Podle krajiny uložení:

 • např. sval spánkový, prsní, břišní, čelní, týlní.

Podle tvaru a vzhledu:

 • svaly vřetenovité;

 • dlouhé;

 • krátké;

 • ploché.

Podle počtu svalových hlav:

 • dvojhlavý;

 • trojhlavý;

 • čtyřhlavý.

Podle toho, v jakých směrech působí, rozeznáváme:

 • synergisty – souhlasně pracující svaly (zajišťují stejný pohyb);

 • antagonisty – protichůdně pracující svaly (zabezpečující opačný pohyb).

Podle oblastí těla:

 • svaly hlavy;

 • trupu;

 • končetin.

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámý. Svalová soustava. Vše kolem mě. [online]. 1.12.2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: http://adykacer.blog.cz/0811/svalova-soustava
 • Obr. 2: Autor neznámý. Orbicularis Oris Muscle Diagram. Imgarcade. [online]. 1.12.2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: http://imgarcade.com/1/orbicularis-oris-muscle-diagram/
Zajímavost

Jedno svalové vlákno dokáže vyzvednout 200 - 300 mg.

Doplňující učivo

Názvy svalů jsou odvozeny nejčastěji od jednotlivých funkcí, průběhu a uložení svalových snopců.

Pokud sval způsobuje pohyb jen v jednom kloubu, nazýváme ho jednokloubový. Pokud pak zasahuje do více kloubů, je nazýván dvoukloubový či vícekloubový.

Obrázek

Obr. 1: Sval dvouhlavý

Obrázek

Obr. 2: Tvar svalu - oční kruhový sval

Kontrolní otázka

Vhodné pro ZŠ

Podle čeho rozdělujeme názvosloví svalů?

Pokus se vyjmenovat nejméňě 4 druhy svalů.

K čemu slouží flexory?