Orýsování

Orýsování

Orýsování je přenášení rozměrů z výkresu na materiál, který se má opracovat. Pro rovinné orýsování se používá měřítek, pravítek, kružítek, šablon a rýsovacích jehel (pro lehký kov používáme jen tužku, protože po orýsování rýsovací jehlou se při ohýbání plechy lámou). Orýsováním se označují krajní meze pro obrábění!

Při plošném orýsování se vychází od hran, osových čar a postupně se nanáší další rozměry. Rýsovací jehla se při rýsování drží mírně skloněná ve směru pohybu a odkloněná od horní hrany pravítka tak, že hrot sleduje hranu přiléhající k obrobku.

 

obrazek

Obr. 1: Rýsovací jehla

Tvar součásti se po narýsování ještě pojišťuje důlky vyraženými do materiálu důlčíkem, aby tvar součásti a středy děr zůstaly zachovány i po případném smazání čar.

 

Obr. 2: Odůlčikování

Důlčík je na určené místo pokládán mírně zešikma, aby bylo vidět přesně na jeho špičku a rysku. Pak se vztyčí kolmo na materiál a kladívkem se na něj přiměřeně klepne.

 

obrazek

Obr. 3: Postup při odůlčikování

Postup při plošném orýsování

 • prostudování dokumentace (nesmí se nic přehlédnout),

 • hrubé rozměření materiálu (musí se zjistit, zdali se výrobek na polotovar vůbec vejde),

 • očištění materiálu (odmastit, očistit rez),

 • příprava materiálu, nástrojů a měřidel (odjehlení menším jemným pilníkem),

 • volba výchozí roviny,

 • vlastní orýsování součásti podle výkresu,

 • případné odůlčikování rysek.  

Zdroje
 • ŠVAGR J. – VOJTÍK J., Technologie ručního zpracování kovů, 1. vydání. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1985. 88 s.

Obrázky:

 • Obr. 1: ŠVAGR J. – VOJTÍK J., Technologie ručního zpracování kovů, 1. vydání. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1985. 88 s.
 • Obr. 2: ŠVAGR J. – VOJTÍK J., Technologie ručního zpracování kovů, 1. vydání. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1985. 88 s.
 • Obr. 3: ŠVAGR J. – VOJTÍK J., Technologie ručního zpracování kovů, 1. vydání. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1985. 88 s.  
Doplňující učivo

Bezpečnost práce při orýsování

 • Pořádek na pracovišti,
 • odkládat rýsovací pomůcky na patřičné místo,
 • rýsovací pomůcky nezvedat do úrovně očí (nebezpečí poranění očí),
 • bezpečné nasazení kladiva,
 • používání nepoškozených a naostřených nástrojů,
 • možnost poranění při odůlčikování (otřepy na důlčíku včas odstranit),
 • rýsovací potřeby nenosit v kapse,
 • oboustranně broušené rýsovací jehly musí mít vždy z jedné strany chráněno ostří (např. korkovou zátkou),
 • nesmí být mastné ruce, ani rýsovací pomůcky.
Opakování

Co je to orýsování ?

Od čeho se vychází při plošném orýsování?

Proč děláme na rysky důlky?

Jak postupujeme při odůlčikování?

Co musíš dodržovat, aby ses při orýsování a důlčikování nezranil?