Svaly hlavy

SVALY HLAVY

Svaly hlavy rozdělujeme na obličejové (mimické) a žvýkací.

SVALY MIMICKÉ

 • drobné svaly, rozložené především při otvorech obličeje (okolí očnic, úst, nosu a uší);

 • přichyceny jedním koncem ke kostem obličejové části lebky, druhým končí v kůži;

 • svými stahy mění výraz obličeje;

 • jsou významnou součástí tzv. mluvidel.

 • působí jako svěrači a rozvěrači

  • ČELNÍ SVAL - funkce toho svalu je:
   • svrašťuje čelo;
   • vytahuje obočí nahoru;
   • zvedá horní víčka.
  • KRUHOVÝ SVAL OČNÍ
   • začíná při vnitřním koutku očním, obkružuje oční štěrbinu;
   • při stahu dochází k zúžení a uzavření oční štěrbiny.
  • KRUKOVÝ SVAL ÚSTNÍ
   • tvoří podklad horního a dolního rtu;
   • uzavírá ústní štěrbinu, přitlačuje rty k zubům.
  • TVÁŘOVÝ SVAL
   • tvoří podklad tváří;
   • uplatňuje se při žvýkání.
  • ZDVIHAČ ÚSTNÍHO KOUTKU
   • čtyřhranný plochý sval na přední ploše horní čelisti;
   • vytahuje ústní koutek nahoru.
  • STAHOVAČ ÚSTNÍHO KOUTKU
   • povrchový, plochý, trojúhelníkovitý sval dolního rtu;
   • posunuje ústní koutek dolů;
   • navozuje výraz smutku.
  • Další svaly: svrašťovač obočí, sval nosní, zdvihač horního rtu a nosního křídla, velký a malý lícní sval, smíchový sval, stahovač dolního rtu, bradový sval.

SVALY ŽVÝKACÍ

 • rozloženy po obou stranách čelistního kloubu;

 • pohybují dolní čelistí;

 • umožňují kousání.

  • ZEVNÍ ŽVÝKACÍ SVAL
   • silný čtyřúhelníkovitý sval
   • začíná od jařmového oblouku
   • upíná se na zevní straně dolní čelisti
   • funkce: přitahuje dolní čelist k horní, uplatňuje se při rozmělňování potravy stoličkami
  • SPÁNKOVÝ SVAL
   • silný plochý sval
   • začíná zevně od čelistního kloubu, od kosti spánkové jámy
   • upíná se šlachou na dolní čelist
   • funkce: přitahuje dolní čelist k horní (zavírá ústa)
  • ZEVNÍ A VNITŘNÍ SVAL KŘÍDLOVÝ
   • začíná od křídlovitého výběžku klínové kosti
   • upíná se na dolní čelisti
   • funkce: posunují dolní čelist dopředu a do stran

 

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámý. Obličejová gymnastika. Omlazení. [online]. 1.12.2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: http://www.omlazeni.cz/clanky/oblicejova-gymnastika.html
 • Obr. 2: Autor neznámý. Temporomandibular Arthrosis. Osteophaty. [online]. 1.12.2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: http://www.osteopathy-kawasaki.com/TMJ.html
 • Obr. 3: Autor neznámý. Sval spánkový. Wikipede. [online]. 1.12.2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sval_sp%C3%A1nkov%C3%BD

 

Obrázek

Obr. 1: Svaly mimické

Obrázek

Obr. 2: Sval žvýkací

Obrázek

Obr. 3: Sval spánkový

Opakování

Vhodné i pro ZŠ

Svaly hlavy rozdělujeme na které oblasti?

Kde se nachází kruhový sval ústní?

K čemu slouží svaly žvýkací?

Pomocí jaké svalové skupiny měníme výraz obličeje?

Otestuj se

Vhodné pro ZŠ

Jaké emoce dokážeme rozeznat z mimických výrazů v obličeji? Dokážeš je znázornit beze slov?

Pokus

Pozoruj své spolužáky při konverzaci. Všimni si, kolikrát změní výraz v průběhu rozhovoru.