Svaly krku

SVALY KRKU

Jsou rozloženy před páteří krční mezi lebkou a hrudníkem.

POVRCHOVÉ SVALY KRKU

 • PODKOŽNÍ SVAL KRKU

  • široký, plochý, velmi tenký sval čtyřúhelníkového tvaru (uložen pod kůží krku);

  • začíná v  horní části hrudníku a ramene, přestupuje přes klíční kost na boční strany krku;

  • upíná se k dolní čelisti;

  • funkce: stahuje dolní čelist a ústní koutky dolů.

 • ZDVIHAČ HLAVY

  • silný vřetenovitý sval probíhající šikmo po boční straně krku;

  • začíná na rukojeti hrudní kosti a vnitřní části kosti klíční;

  • upíná se na bradavkovém výběžku spánkové kosti;

  • funkce: zvedá obličej, otáčí a zaklání hlavu.

SKUPINY PLOCHÝCH, STUŽKOVITÝCH SVALŮ

 • NADJAZYLKOVÉ SVALY

  • jde o skupinu čtyř svalů, které se podílejí na otevírání úst, fixaci jazyka, žvýkání a polykání;

  • nachází se pod dolní čelistí, na přední ploše krku;

  • spojují jazylku s lebečními kostmi;

  • tvoří dno dutiny ústní, otevírají ústa, zvedají hrtan.

 • PODJAZYLKOVÉ SVALY

  • spojují jazylku s hrudní kostí, lopatkou a hrtanem;

  • stahují hrtan a jazylku dolů;

  • ovlivňují polohu hrtanu, tzn. výšku (zpěv).

HLUBOKÉ SVALY KRKU

 • KLONĚNÉ SVALY (přední, střední, zadní)

  • jsou uloženy na zevní straně krční páteře, spojují příčné výběžky krčních obratlů a první dvě žebra;

  • funkce: ovládají pohyby krční páteře a pohyby prvních dvou žeber, uplatňují se jako pomocné dýchací svaly (vdechové svaly).

Těsně před páteří leží dva svaly:

 • DLOUHÝ SVAL HLAVY

  • začíná na příčných výběžcích krčních obratlů;

  • upíná se na kost týlní;

  • funkce: umožňuje předklonění hlavy.

 • DLOUHÝ SVAL KRKU

  • spojuje obratle krční a horní hrudní;

  • funkce: provádí předklon hlavy, úklon hlavy a otáčení hlavy.

Obr. 1: Svaly krku

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámý. Pohybová a opěrná soustava. Anatomie lidského těla – obrázky. [online]. 1.12.2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: http://anatomie-lidskeho-tela.kvalitne.cz/pohybova-operna-soustava.html
 • Obr. 2: Autor neznámý. PLATYSMA. ANATOMY STUDY BUDDY. [online]. 1.12.2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z:https://anatomystudybuddy.wordpress.com/2012/10/11/platysma/
 • Obr. 3: Autor neznámý. Zdvihač hlavy. Wikipedie. [online]. 1.12.2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdviha%C4%8D_hlavy
 • Obr. 4: Autor neznámý. Musculus scalenus anterior. Wikipedie. [online]. 1.12.2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Musculus_scalenus_anterior
Obrázek

Obr. 2: Platysma - podkožní sval krku

Obrázek

Obr. 3: Zdvihač hlavy - musculus sternocleidomastoideus

Obrázek

Obr. 4: Svaly kloněné - musculi scaleni

Pracovní list

Vhodné i pro ZŠ

Pracovní list - svaly krku

Názvy svalů oprav a dej je do správných tvarů. Ke každému napiš, do jaké skupiny patří (povrchové svaly, hluboké svaly, ploché svaly).

1. něnéolk svaly - 

2. vépodlkojazyl svaly - 

3. tysplama - 

4. hýdlou sval kkru - 

5. vihzdač vlhay - 

6. dýlouh lasv vyhla - 

7. kovdanéjazlky svaly - 

Základní pojmy
Platysma - podkožní sval krční. Musculus sterno - cleido - mastoideus - zdvihač hlavy. Musculi scaleni - kloněné svaly. Musculi suprahyoidei - svaly nadjazylkové.
Doplňující učivo

Svaly krku jsou uloženy v několika vrstvách kolem kostěného podkladu krku. Platysma zabraňuje tvoření řas kožních při předklonech nebo záklonech hlavy. Zdvihač hlavy se při fixované hlavě podílí na zvedání hrudní kosti a s ní i žeber - podílí se na dýchání - uplatňuje se jako pomocný sval dýchací. Svaly kloněné ovládají pohyby prvních dvou žeber a krční páteře.