Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák

Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák

Je určen k příklepovému vrtání do cihel, betonu a kamene a pro bezpříklepové vrtání do dřeva, kovů, keramických materiálů a plastů. Dále ke šroubování pomocí bitů. Uvádí se do chodu stisknutím spínače a je vybaven přepínačem směru otáčení. Je-li přepínač směru otáčení v neutrální poloze, nelze spínač stroje stisknout. Vrtací šroubovák je vybaven páčkou regulace otáček se třemi polohami. Otáčky se mění za klidu přesunutím páčky regulace otáček.

Poloha páčky 1 – nízké otáčky.

Poloha páčky 2 – střední otáčky.

Poloha páčky 3 – vysoké otáčky.

Před zahájením provozu je třeba dbát, aby páčka regulace otáček byla umístěna ve správné poloze a aby otáčky odpovídaly prováděné činnosti. Spínač se střední polohou zabraňuje nechtěnému spuštění. Pro výběr provozního režimu je vrtací šroubovák vybaven páčkou, pomocí které se vybere jeden ze tří režimů, který je vhodný pro prováděnou činnost. Jednotlivé polohy jsou označeny symboly.

Symbol vrtáku – pro vrtání.

Symbol kladiva – pro příklepové vrtání.

Symbol šroubu – pro šroubovák.

Utahovací moment lze seřizovat v šestnácti krocích otáčením stavěcího prstence tak, aby byly dílky jeho stupnice vyrovnány se šipkou na tělese vrtacího šroubováku. Utahovací moment je nastaven na nejnižší hodnotu, je-li se šipkou vyrovnána číslice 1. Na největší hodnotu je nastaven tehdy, když je se šipkou vyrovnána číslice 16. Uchycení vrtáku nebo bitu se provede otáčením objímky proti směru hodinových ručiček, čímž se rozevřou čelisti sklíčidla a vrták nebo bit se zasune do sklíčidla. Poté se sklíčidlo utáhne otočením objímky ve směru hodinových ručiček. Pro vyjmutí nástroje se objímkou otáčí proti směru hodinových ručiček. Součástí příslušenství každého akumulátorového nářadí je zařízení pro nabíjení akumulátoru (nabíječka).

 

Zásady pro vyjmutí a instalaci akumulátoru:

 • Před vyjmutím nebo instalováním akumulátoru musí být nářadí vypnuto.

 • Při vyjímání akumulátoru se stiskne a posune tlačítko na jeho boku.

 • Při instalaci se akumulátor zasune až nadoraz.

 • Pokud nejde akumulátor zasunout snadno, není vkládán správně.

 

Bezpečnostní zásady pro manipulaci s akumulátorem:

 • Akumulátor nedemontujte.

 • Pokud se příliš zkrátí provozní doba akumulátoru, přerušte okamžitě provoz, existuje riziko přehřívání, a tím popálení.

 • Akumulátor nezkratujte, nedotýkejte se svorek vodivým materiálem, akumulátor neskladujte společně s kovovými předměty, nevystavujte akumulátor vodě, dešti.

 • Nepoužívejte akumulátor, který byl vystaven pádu nebo nárazu.

 • Akumulátor nabijte předtím, než dojde k jeho úplnému vybití.

 • Pokud si všimnete sníženého výkonu nářadí, vždy jej zastavte a dobijte akumulátor.

 • Nikdy nenabíjejte úplně nabitý akumulátor; přebíjení zkracuje jeho životnost.

 

Bezpečnostní zásady pro práci s akumulátorovým příklepovým vrtacím šroubovákem:

 • Před vložením akumulátoru vždy zkontrolujte správnou funkci spínače, zda se po uvolnění vrací zpět.
 • Při provádění operací, kdy může dojít ke kontaktu nástrojů se skrytým elektrickým vedením, držte šroubovák za izolované části držadla.

 • Dbejte, abyste měli pevnou oporu nohou.

 • Držte šroubovák oběma rukama.

 • Nepřibližujte ruce k otáčejícím se částem.

 • Nenechávejte nářadí ležet bez dozoru.

 • Při práci používejte osobní ochranné prostředky.

 • Dodržujte pracovní postupy.

 

Obr. 1: Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák

 

Obr. 2: Nabíječka s akumulátorem

 

Obr. 3: Sada vrtáků

 

Obr. 4: Sada bitů pro šroubení 

Zdroje
 • Návod k obsluze: Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák DPH444 Makita.

Obrázky:

 • Pokud není uvedeno jinak, jsou obrázky použity z archivu autora. 
Opakování

Kdy se mohou měnit otáčky, směr otáčení a provozní režimy šroubováku?

Čemu zabraňuje spínač šroubováku se střední polohou?

Jakým způsobem se nastaví provozní režim akumulátorového příklepoveho vrtacího šroubováku?

Uveď symboly pro jednotlivé provozní režimy.

Jaký provozní režim se nastaví při vrtání do betonu?

Jakým způsobem lze seřizovat utahovací moment?

Popiš uchycení vrtáku do sklíčidla.

Co je součástí příslušenství akumulátorového příklepového vrtacího šroubováku?

Uveď bezpečnostní zásady pro práci s akumulátorovým příklepovým vrtacím šroubovákem.

Kontrolní otázka

Vhodné pro žáky ZŠ

1.  K čemu je určen akumulátorový příklepový vrtací  šroubovák?

2. Jaký nástroj používáme při vrtání akumulátorovým příklepovým šroubovákem?

3. Jaký druh nářadí používáme při šroubování akumulátorovým příklepovým vrtacím šroubovákem?

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák MAKITA (anglická verze)

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Akumulátorový vrtací šroubovák Bosch

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Akumulátorový vrtací šroubovák Bosch

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Akumulátorový vrtací šroubovák Bosch