Akumulátorový rázový utahovák

Akumulátorový rázový utahovák

Je určen k utahování a povolování šroubů a matic. Na rozdíl od vrtacího příklepového šroubováku, který utahuje, povoluje šroub silou dle nastaveného stupně, rázový utahovák působí na šroubový spoj rychlými konstantními rázy. Uvádí se do chodu stisknutím spínače a je vybaven přepínačem směru otáčení. Je-li přepínač směru otáčení v neutrální poloze, nelze spoušť stroje stisknout. Otáčky rázového utahováku se zvětšují zvýšením tlaku vyvíjeného na spoušť. Při nízkých otáčkách dojde ke snížení utahovacího momentu. Utahovák se vypíná úplným uvolněním spínače. Rázové utahováky se liší především výkonem. To znamená, že jsou určeny pro určitý rozsah velikosti šroubů.

Pro velikost šroubu je určen nástavec (klíč). Upevnění nástavce se provede potažením pouzdra a zasunutím nástavce. Uvolněním pouzdra se nástavec zajistí. Správného utahovacího momentu dosáhne utahovák při dodržení předepsané doby utahování. Utahovací moment je ovlivňován řadou faktorů (stav akumulátoru, použití správného nástavce, držení nástroje). Po dotažení šroubu, pro kontrolu utahovacího momentu, použijeme momentový klíč.

Zásady pro vyjmutí a instalaci akumulátoru:

 • Před vyjmutím nebo instalováním akumulátoru musí být zařízení vypnuto.

 • Při vyjímání akumulátoru se stiskne a posune tlačítko na jeho boku.

 • Při instalaci se akumulátor zasunuje vždy až nadoraz.

 • Pokud nejde akumulátor zasunout snadno, není vkládán správně.

Pro správnou funkci akumulátorového rázového utahováku je nutno používat předepsané příslušenství, včetně nástavců, akumulátorů a nabíječek.

Bezpečnostní zásady pro práci s akumulátorovým rázovým utahovákem:

 • Před nastavováním utahováku se přesvědčte, zda je vypnutý a je odpojen akumulátor.

 • Před vložením akumulátoru vždy zkontrolujte správnou funkci spínače, zda se po uvolnění vrací zpět.

 • Používejte příslušenství doporučené výrobcem.

 • Držte nářadí pevně.

 • Používejte osobní ochranné prostředky.

Bezpečnostní pokyny pro manipulaci s akumulátorem:

 • Akumulátor nedemontujte.

 • Pokud se příliš zkrátí provozní doba akumulátoru, přerušte okamžitě provoz, existuje riziko přehřívání, a tím popálení.

 • Akumulátor nezkratujte, nedotýkejte se svorek vodivým materiálem.

 • Akumulátor neskladujte společně s jinými kovovými předměty, nevystavujte ho vodě a dešti.

 • Nepoužívejte akumulátor, který byl vystaven pádu nebo nárazu.

 • Akumulátor nabijte předtím, než dojde k úplnému vybití baterie.

 • Pokud si všimnete sníženého výkonu nástroje, vždy jej zastavte a dobijte akumulátor.

 • Nikdy nenabíjejte úplně nabitý akumulátor; přebíjení zkracuje jeho životnost.

 

obrazek

Obr. 1: Akumulátorový rázový utahovák

 

Obr. 2: Nabíječka s akumulátorem  

Zdroje
 • Návod k obsluze: Akumulátorový rázový utahovák BTD140 Makita.

Obrázky:

 • Pokud není uvedeno jinak, jsou obrázky použity z archivu autora.  
Opakování

Čím se liší rázové utahováky?

Jak se regulují otáčky rázového utahováku?

Co způsobí volba nízkých otáček?

Podle čeho se volí nástavec (klíč)?

Jak se provede upevnění nástavce (klíče)?

Čím je ovlivněn utahovací moment rázového utahováku?

Jak můžeme po dotažení šroubu utahovací moment zkontrolovat?

Uveď bezpečnostní zásady pro práci s akumulátorovým rázovým utahovákem.

Kontrolní otázka

Vhodné pro žáky ZŠ

1. K čemu je určen akumulátorový rázový utahovák?

2. Jaký druh nářadí používáme při práci s akumulátorovým rázovým utahovákem?

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Akumulátorové rázové utahováky Bosch