Akumulátorový elektromechanický nýtovací přístroj

Akumulátorový elektromechanický nýtovací přístroj

Práce s použitím ručních kleští na trhací nýty je především při použití nýtu většího průměru velmi namáhavá. Akumulátorový elektromechanický přístroj (nýtovačka na trhací nýty) tuto práci podstatně usnadňuje. Zařízení je určeno pro zpracování trhacích nýtů. Před uvedením do provozu se vybere a našroubuje příslušná špička. Špičky, které se dodávají jako součást příslušenství, se liší pro použití různých průměrů a materiálů trhacích nýtů. Poté se do přístroje vloží nabitý akumulátor a zaklapne se ve správné poloze.

Do špičky se vloží trhací nýt a poté se nasadí do vyvrtaných otvorů ve spojovaných materiálech. Stisknutím spínače se spustí nýtovací proces. Po uvolnění spínače se tahový mechanismus vrací automaticky do původní polohy. Odstranění utrženého nýtovacího trnu se provede sklopením přístroje dozadu. Utržený nýtovací trn spadne do sběrného zásobníku. Přístroj je vybaven tepelnou ochranou. Při přetížení se nýtování přeruší, což se opticky signalizuje červeným světlem. V tomto případě je nutné spínač uvolnit, aby se tahový mechanismus mohl vrátit do výchozí polohy.

Údržba přístroje se omezuje pouze na kompletní sklíčidlový mechanismus a na jeho součásti podléhající rychlému opotřebení. Při demontáži a montáži částí sklíčidlového mechanismu (špička, sklíčidlové pouzdro, čelisti) je nutné vždy vysunout akumulátor z přístroje.                                                                                                                                                                          

Při opravách a montážích se také používá zařízení na nýtovací matice –akumulátorová nýtovačka na matice. Pracuje na podobném principu jako nýtovačka na trhací nýty, ale místo špičky pro vložení trhacího nýtu má závitový trn pro našroubení nýtovací matice. Použití (volba) závitového trnu záleží na velikosti závitu nýtovací matice. .

Nýtovací matice se usadí (natočí) na závitový trn a zavede se až na doraz do vytvořené díry. Poté se stiskne spínač a spustí se nýtovací proces. Spínač se drží stisknutý, než se ukončí nýtování a automatické vytočení trnu z usazené nýtovací matice. Nýtovací zdvih se řídí velikostí nýtovací matice (M3-M10) a nýtovatelnou tloušťkou materiálu. Výměna závitového trnu se provede vyšroubováním trnu po předchozím vyšroubování koncovky a stisknutím šoupátka. Po našroubování nového trnu se našroubuje koncovka a zajistí se kontramaticí. Při výměně závitového trnu je nutné vyjmout akumulátor z nýtovačky.

 

Zásady pro vyjmutí a instalaci akumulátoru:

 • Před vyjmutím nebo instalováním akumulátoru musí být zařízení vypnuto.

 • Při vyjímání akumulátoru se stiskne a posune tlačítko na jeho boku.

 • Při instalaci se akumulátor zasunuje vždy až na doraz. Pokud nejde akumulátor zasunout snadno, není vkládán správně.

 

Bezpečnostní zásady pro práci s elektromechanickým nýtovacím přístrojem a akumulátorovou nýtovačkou na matice:

 • Přístroje jsou určeny výhradně ke zpracování trhacích nýtů a nýtovacích matic.

 • Přístroje nepřetěžujte, pracujte pouze v uvedeném výkonnostním rozsahu.

 • Přístroje nikdy nepoužívejte ve vlhkém (mokrém) prostředí.

 • Dbejte, aby byl akumulátor pevně nasazen v držadle.

 • Pokud se provádí údržba přístrojů, akumulátor je třeba vyjmout.

 • Při práci s elektromechanickým nýtovacím přístrojem a akumulátorovou nýtovačkou na matice se doporučuje používat osobní ochranné pomůcky, vždy potom ochranné brýle.

 • Větrací otvory přístrojů nesmějí být zakryty.

 • Při odkládání je nutno zabezpečit přístroj proti pádu.

 • Při výměně jednotlivých dílů je třeba používat pouze náhradní díly originální.

 • Nikdy nepracujte s elektromechanickým nýtovacím přístrojem bez spojovacího materiálu; trhací nýt může od přístroje odskočit.

 • Při práci s nýtovacím přístrojem musí být vždy přišroubovaná záchytná nádoba.

 

Bezpečnostní pokyny pro manipulaci s akumulátorem:

 • Akumulátor nedemontujte.
 • Pokud se příliš zkrátí provozní doba akumulátoru, přerušte okamžitě provoz; existuje riziko přehřívání, a tím popálení.

 • Akumulátor nezkratujte, nedotýkejte se svorek vodivým materiálem.

 • Akumulátor neskladujte společně s jinými kovovými předměty, nevystavujte ho vodě a dešti.

 • Nepoužívejte akumulátor, který byl vystaven pádu nebo nárazu.

 • Akumulátor nabijte předtím, než dojde k úplnému vybití baterie.

 • Pokud si všimnete sníženého výkonu nástroje, vždy jej zastavte a dobijte akumulátor.

 • Nikdy nenabíjejte úplně nabitý akumulátor; přebíjení zkracuje jeho životnost.

 

Obr. 1: Elektromechanický nýtovací přístroj GBA7260032 s příslušenstvím

 

 

Obr. 2: Elektromechanický nýtovací přístroj s nabíječkou a trhacími nýty

 

Obr. 3: Detail trhacího nýtu vloženého do hubice

 

Obr. 4: Trhací nýty

 

Obr. 5: Akumulátorová nýtovačka na matice GBA7240031 s příslušenstvím

 

Obr. 6: Akumulátorová nýtovačka na matice

 

Obr. 7: Akumulátorová nýtovačka na matice s nabíječkou a nýtovacími maticemi

 

Obr. 8: Nýtovací matice  

Zdroje
 • Návod k obsluze s listinou náhradních dílů: Elektromechanický nýtovací přístroj GESIPA Power Bird GBA7260032.
 • Návod k obsluze s listinou náhradních dílů: Akumulátorová nýtovačka na matice GESIPA Fire Bird GBA7240031.

Obrázky:

 • Pokud není uvedeno jinak, jsou obrázky použity z archivu autora.  
Opakování

Podle čeho se volí špička?

Popiš postup při nýtování trhacími nýty.

Jak se provede odstranění utrženého nýtovacího trnu?

V čem spočívá běžná údržba elektromechanického nýtovacího přístroje?

Čím se liší akumulátorová nýtovačka na matice od elektromechanického nýtovacího přístroje?

Popiš postup při nýtování matic.

Popiš výměnu závitového trnu.

Co je třeba provést před výměnou špičky nebo závitového trnu?

Uveď bezpečnostní zásady při práci s elektromechanickým nýtovacím přístrojem a akumulátorovou nýtovačkou na matice. 

Kontrolní otázka

Vhodné pro žáky ZŠ

1. K čemu je určen elektromechanický nýtovací přístroj?

2. K čemu jsou určeny akumulátorové nýtovací kleště na matice?

 

Video
This div will be replaced by the JW Player.

zařízení fy GESIPA