Svaly hrudníku

SVALY HRUDNÍKU

Svaly hrudníku dělíme na tři skupiny:

1. POVRCHNÍ SVALY (končetinové svaly hrudníku)

 • VELKÝ SVAL PRSNÍ

  • mohutný, plochý sval na hrudníku;

  • začíná na klíční kosti, hrudní kosti, chrupavkách pravých žeber, pochvě přímých břišních svalů;

  • upíná se na kost pažní pod velký hrbolek;

  • funkce: přitahuje horní končetinu k hrudníku, umožňuje předpažení a vnitřní rotaci paže, účastní se vdechu a je pomocným dýchacím svalem.

 • MALÝ SVAL PRSNÍ

  • pod velkým prsním svalem; štíhlý, tvar trojúhelníku;

  • začíná od druhého až pátého žebra;

  • upíná se na hákovitém výběžku lopatky;

  • funkce: přitahuje lopatku vpřed a dolů, uplatňuje se jako pomocný vdechový sval.

 • SVAL PODKLIČKOVÝ

  • pod velkým prsním svalem; štíhlý, oblý

  • vsunutý mezi klíční kost a první žebro

  • funkce: přitlačení vnitřního konce klíčku ke kosti hrudní

 • PILOVITÝ SVAL PŘEDNÍ

  • kryje zevní stranu hrudníku

  • začíná devíti zuby na horních devíti žebrech

  • upíná se na vnitřní okraj lopatky

  • funkce: přitlačuje lopatku k hrudníku; pomocný dýchací sval

2. VLASTNÍ SVALY HRUDNÍKU (svaly připojené na kostru hrudníku oběma konci)

 • MEZIŽEBERNÍ SVALY VNITŘNÍ A ZEVNÍ

  • vyplňují prostory mezi jednotlivými mezižebřími;

  • mezižeberní svaly vnitřní vyvolávají pokles žeber; jsou to svaly výdechové, expirační;

  • mezižeberní svaly zevní zvedají žebra, rozšiřují hrudník; svaly vdechové, inspirační.

3. BRÁNICE

 • plochý sval, odděluje dutinu hrudní od dutiny břišní, tvoří pohyblivou přepážku;

 • hlavní sval dýchací (vdechový).

Obr. 1: Svaly hrudníku - velký sval prsní

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.

Obrázky

 • Obr. 1, 2, 3: Autor neznámý. Svaly hrudníku . Nabla. [online]. 1.12.2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: http://www.nabla.cz/obsah/biologie/kapitoly/biologie-cloveka/svaly-hrudniku-musculi-thoracis.php
 • Obr. 4: Autor neznámý. Umění vědomého dýchání a jógová terapie. Pei. [online]. 1.12.2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: http://www.pei-3axis.cz/2014/06/umeni-vedomeho-dychani-jogova-terapie.html
 • Obr. 5: Autor neznámý. Špatná technika dýchání má negativní vliv na výkon. Kolo.cz. [online]. 1.12.2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: http://kolo.cz/clanek/spatna-technika-dychani-ma-negativni-vliv-na-vykon/kategorie/rady-bud-fit-na-kole
Zajímavost

Množství svalové hmoty je přímo úměrné svalové síle. Svalová síla se vyvíjí do 25 roku života jedince. Ženy mají svalovou sílu o 30 - 50 % nižší než muži.

Obrázek

Obr. 2: Malý sval prsní

Obrázek

Obr. 3: Svaly mezižeberní

Obrázek

Obr. 4: Pohyb bránice při dýchání

Kontrolní otázka

Vhodné pro ZŠ

Co je to bránice?

Co patří mezi pomocné dýchací svaly?

Který prsní sval je uložen hlouběji? 

Pilovitý sval patří do které skupiny hrudních svalů?

 

Obrázek

Obr. 5: Bránice

Zajímavost

Vyražený dech je reflexní křečí dýchacích svalů, zejména bránicí. Tento stav je poměrně častým při sportovních hrách. Projevuje se nemožností se nadechnout.