Metrologie, péče o měřidla a jejich použití

Metrologie, péče o měřidla a jejich použití

Metrologie

Metrologie je technický obor zabývající se měřením a měřidly. Měřidla jsou jednodušší či složitější přístroje na různé druhy měření. Protože druhů měření je mnoho a na součástech jsou rozměrové části (tj. rozměry, které se mají měřit) lépe či hůře přístupné, je i druhů a velikostí měřidel velmi široká řada. Některé zásady, týkající se konstrukce měřidel jsou společné.

Požadavky na dotyky měřidel

Dotyky měřidel (místa, kterými se měřidlo při měření dotýká součásti) se nesmí promáčknout, otlačit, při častém použití odřít. Vhodné je, aby jak měřidla, tak i dotyky odolávaly korozi. Jako materiál dotyků se používá tvrdá (kalená) ocel, slinutý karbid, technická keramika (dnes se z obdobné vyrábějí např. keramické kuchyňské nože). Je nutné, aby veškeré části měřidel byly co nejvíce tuhé, aby se neprohýbaly. Pohyblivé části se musí pohybovat (posunovat nebo otáčet) lehce, plynule, bez zadrhávání a bez nadměrné vůle, kdy by došlo k viklání.

Uchovávání měřidel

Měřidla je nutno ukládat ve stavu nakonzervovaném (zejména dotykové části), a to do obalů k tomu určených nebo na místo k tomu vyhrazené. Při odkládání se měřidlo nepokládá do přihrádky společné s nářadím. Na měřidla se rovněž nepokládají žádné předměty či nářadí. Před použitím se důležité části měřidel odkonzervují, po použití se opět nakonzervují.

Obr. 1: Uložení posuvného měřítka v obalu

Péče o měřidla

Každé měřidlo je evidované v seznamu měřidel firmy a na základě evidence je na měřidlo nalepena „známka“ vyjadřující platnost ověření jeho přesnosti. Po určité době používání je samotné měřidlo překontrolováno pověřeným pracovníkem firmy nebo specializovanou organizací. Měřidlo je vydáno k užívání konkrétnímu pracovníkovi, který za něho přebírá veškerou odpovědnost. Zodpovídá nejenom za jeho poškození, ukládání, ale i za základní zkontrolování měřidla před každým měřením.

V rámci péče o měřidla se používá pojem "cejchování" , "cejchované měřidlo". Jedná se o měřidlo, které prošlo přezkoušením, je v perfektním stavu, je zaručena bezchybnost pohybu posuvných nebo otáčivých částí a při měření dosahuje výrobcem předepsaných přesností.

obrazek

                                                                     Obr. 2: Posuvné měřítko digitální

Zdroje

Obrázky:

  • Obr. 1: Archiv autora
  • Obr. 2: Archiv autora
Kontrolní otázka

Vyjmenuj materiály, ze kterých se vyrábí dotyky měřidel.

Jakým opatřením se zabrání zkorodování některých částí měřidel?

Jak se pozná, že měřidlo bylo zkontrolováno v kontrolním středisku a kdy vyprší platnost?