Měření kalibry

Měření kalibry

Účel měření

Důvodem pro měření kalibrem je zrychlit průběh měření, a to při sériové nebo hromadné výrobě (počet stejných výrobků je dostatečně velký). K danému rozměru určité velikosti se musí pořídit (zakoupit) kalibr právě na tento rozměr a s předepsanou tolerancí. Není to tedy měřidlo univerzální. Kalibrem se vyhodnotí, zda je rozměr vyroben správně nebo nesprávně (nesprávně znamená, že se jedná o zmetek). Odpadá odečítání hodnot, kalibr nemá žádný číselník, kde by bylo možno odečíst hodnotu rozměru.

Kalibry

Kalibry se vyrábějí pro měření:

 • vnějších rozměrů a tvarů,

 • vnitřních rozměrů a tvarů.

Provedení kalibrů

Kalibry se vyrábějí pro měření mimo jiné:

 • délek na výrobku,

 • drážek ve výrobku,

 • průměru kruhového profilu,

 • průměru otvoru,

 • závitů vnějších,

 • závitů vnitřních.

Značení kalibrů

Kalibr má přesně (na desetitisíciny milimetru) vyhotoveny dva rozměry. Jeden z rozměrů bývá označen červenou barvou a nazývá se „zmetková strana“. Druhý rozměr se nazývá „dobrá strana“.

obrazek

Obr. 1: Válcový kalibr pro kontrolu rozměru 20H8

Na vyobrazeném kalibru je vyražen jmenovitý rozměr, který se má kontrolovat, spolu s vyznačením tolerance. Uvedený kalibr je pro jmenovitý rozměr 20 mm s tolerančním polem H8. Pro doplnění je zde vyražena i hodnota rozměru tolerančního pole H8, a to od 0 do 0,033 mm. Pro každý jmenovitý rozměr a toleranční značku existuje samostatný kalibr. Příklad, jak může vypadat značení je např. 10H6, ale třeba i Ø10H7, Ø10H12 atd. Další příklad je pro jiné toleranční pole, např. Ø10F8 či Ø10G8 atd.  Kalibrů různých rozměrů s různými tolerancemi se tedy vyrábí široká škála.

Příklad měření otvoru kalibrem

Pro měření se použije válcová kalibr (viz obr.1), který se nasune dobrou stranou do měřeného otvoru, přičemž má otvorem projít lehce, ale zároveň těsně. Při prostrkávání druhého konce kalibru, obarveného červeným proužkem, nazvaného  „zmetková strana“ naopak nesmí tento konec projít otvorem. Pokud by tato strana prošla, otvor je příliš velký, a tedy zmetkový. Pokud při prostrkávání neprojde žádný z obou konců, otvor je příliš malý a je nutno ho dále opracovat. Délka vyrobené měřící části na kalibru je pro „zmetkovou stranu“ kratší a pro "dobrou stranu" delší.

Další druhy kalibrů

Kalibr třmenový (obr.2) slouží na kontrolu přesnosti délek nebo vnějších průměrů. Na třmenu je na pravé straně jeden dotek pro oba rozměry – pro dobrý i zmetkový rozměr. Na levé straně jsou dva doteky v podobě válečků. Pokud je dílec správně vyroben, přes spodní rozteč výrobek „projde“, přes horní výrobek „neprojde“.

obrazek

Obr. 2: Třmenový kalibr

 

Kalibr závitový (obr3) má na obou koncích profil závitu. Do měřeného vyrobeného vnitřního závitu jde dobrou stranou zašroubovat po celé délce závitu, pokud jde našroubovat i zmetková strana, je závit zmetkový.

obrazek

Obr. 3: Závitový kalibr

 

Kalibr třmenový závitový (obr.4) je určen pro kontrolu vnějších závitů. Má na obou koncích válečky s profilem závitu, vymezené v přesné vzdálenosti. Vedle je pro ilustraci přiložen šroub s vnějším závitem, který spodní částí „projde“. Přes horní pár válečků, kde je menší rozteč, správně vyrobený závit „neprojde“. Tím je zaručen správný rozměr závitu.

obrazek

Obr. 4: Třmenový závitový kalibr  

Zdroje

Obrázky:

 • Obr. 1: Archiv autora. 
 • Obr. 2: Archiv autora. 
 • Obr. 3: Archiv autora. 
 • Obr. 4: Archiv autora.  
Kontrolní otázka

Jak by se dala rozpoznat "dobrá" a "zmetková" strana válcového kalibru v případě, když by červený proužek na "zmetkové" straně někdo odstranil?