Měření vnějších rozměrů

Měření vnějších rozměrů

Definice pojmu vnější rozměry

Vnější rozměry jsou na dílci ty, kterých se dotyky měřidla dotýkají z venkovní (vnější) strany. Jsou to například všechny délky, vystupující šířky a výšky součástí, průměry kruhových průřezů a podobně.

 

Měřidla pro měření vnějších rozměrů

Na méně přesná měření postačuje ocelové měřítko. Spolehlivě lze měřit na celé milimetry. Pokud hrana měřeného dílce zasahuje asi do poloviny mezi milimetrové rysky, dá se odhadnout přesnost na půl milimetru.

 

Obr. 1: Ocelové měřítko

 

Na měření v pěti setinách milimetru až dvou setinách milimetru se použije posuvné měřítko.

obrazek

Obr. 2: Popis posuvného měřítka

 

Třmenový mikrometr se použije na měření v jedné setině s odhadem pěti tisícin milimetru.

 

Obr. 3: Popis třmenového mikrometru

 

Způsob odečtu rozměru na stupnici je vidět na obrázku. Odečteno 7,375 mm. Ryska na pouzdru směřuje do poloviny mezi ryskou 7,37 a ryskou 7,38 na stupnici bubínku.

 

Obr. 4: Odečet na stupnicích - odečtená hodnota 7,375

 

Třmenový mikrometr s přesností na setiny. Pokud je ryska v polovině dílku, lze odhadnout 5 tisícin milimetru.

Obr. 5: Třmenový mikrometr s rozsahem 25 až 50 milimetrů s vloženým etalonem 25 mm

 

Pokud je potřeba měřit na jednu tisícinu milimetru, může se použít například třmenový mikrometr ve zvláštním provedení, a to s vestavěným číselníkovým úchylkoměrem. Obdobné měřidlo je někdy nazýváno jako pasametr.

obrazek

Obr. 6: Pasametr  

Zdroje

Obrázky:

  • Obr. 1: Autor neznámý.  Katalog měřících přístrojů 2012/2013: Mitutoyo. Mitutoyo Česko s.r.o., 2012.
  • Obr. 2: Autor neznámý.  Katalog měřících přístrojů 2012/2013: Mitutoyo. Mitutoyo Česko s.r.o., 2012.
  • Obr. 3: Autor neznámý.  Katalog měřících přístrojů 2012/2013: Mitutoyo. Mitutoyo Česko s.r.o., 2012.
  • Obr. 4: Autor neznámý.  Katalog měřících přístrojů 2012/2013: Mitutoyo. Mitutoyo Česko s.r.o., 2012.
  • Obr. 5: Autor neznámý. Katalog měřících přístrojů 2012/2013: Mitutoyo. Mitutoyo Česko s.r.o., 2012.
  • Obr. 6: Autor neznámý. Katalog měřících přístrojů 2012/2013: Mitutoyo. Mitutoyo Česko s.r.o., 2012.
  • Obr. 7: Autor neznámý.  Katalog měřících přístrojů 2012/2013: Mitutoyo. Mitutoyo Česko s.r.o., 2012. 
Komentář

Pasametr je možné využít pro sérii výrobků - mnoho stejných výrobků, kde se bude měřit stejný rozměr. Na pasametru jsou nastavitelné dva ukazatele. Pokud po vložení výrobku a jeho sevření mezi doteky leží ručička mezi těmito ukazateli, je rozměr na výrobku správně vyroben. Celá operace měření je tedy velmi rychlá.

Komentář

V dnešní době se často používá digitální mikrometr, kde odečet naměřených hodnot se provede pohodlně na displeji.

Obrázek takového měřidla je uveden níže.

Obrázek

Obr. 7: Digitální třmenový mikrometr