Měření vnitřních rozměrů

Měření vnitřních rozměrů

Definice pojmu vnitřní rozměry

Vnitřní rozměry jsou na dílci ty, kterých se dotyky měřidla dotýkají z vnitřní strany. Jsou to například rozměry zářezů, zahloubení, šířky a hloubky drážek, průměry a hloubky otvorů a podobně.

Měřidla nebo části měřidel pro měření vnitřních rozměrů

Na běžné měření postačuje dílenské posuvné měřítko s prostředním trnem, který slouží jako hloubkoměr. Čelisti posuvného měřítka jsou upraveny z vnějšku na měření otvorů.

obrazek

Obr. 1: Měření vnitřního otvoru posuvným měřítkem

 

 

obrazek

Obr. 2: Hloubkoměr

 

 

Obr.3 Použití hloubkoměru pro měření tloušťky nosu drážky

Obr.4 Použití hloubkoměru pro měření hloubky drážky

 

 

Na měření hloubek v jedné setině se použije mikrometrický hloubkoměr.

obrazek

Obr. 5: Hloubkoměr mikrometrický

 

Na měření otvorů v jedné setině se použije vestavná mikrometrická hlavice nebo mikrometrický odpich.

obrazek

Obr. 6: Mikrometrický odpich  

Zdroje

Obrázky:

  • Obr. 1: Autor neznámý. Katalog měřících přístrojů 2012/2013: Mitutoyo. Mitutoyo Česko s.r.o., 2012.
  • Obr. 2: Autor neznámý. Katalog měřících přístrojů 2012/2013: Mitutoyo. Mitutoyo Česko s.r.o., 2012.
  • Obr. 3: Autor neznámý. Katalog měřících přístrojů 2012/2013: Mitutoyo. Mitutoyo Česko s.r.o., 2012.
  • Obr. 4: Autor neznámý. Katalog měřících přístrojů 2012/2013: Mitutoyo. Mitutoyo Česko s.r.o., 2012.
  • Obr. 5: Autor neznámý. Katalog měřících přístrojů 2012/2013: Mitutoyo. Mitutoyo Česko s.r.o., 2012.
  • Obr. 6: Autor neznámý. Katalog měřících přístrojů 2012/2013: Mitutoyo. Mitutoyo Česko s.r.o., 2012.
  • Obr. 7: Autor neznámý. Katalog měřících přístrojů 2012/2013: Mitutoyo. Mitutoyo Česko s.r.o., 2012.
  • Obr. 8: Autor neznámý. Katalog měřících přístrojů 2012/2013: Mitutoyo. Mitutoyo Česko s.r.o., 2012.

 

Doplňující učivo

V dnešní době se často používají tzv. třídotykové dutinoměry. Jak již z názvu měřidla vyplývá, je vybaveno třemi dotyky. Využívá tím principu jednoho ze způsobů  sestrojení kružnice, a to ze 3 bodů.

 

Obrázek

Obr. 7: Dutinoměr třídotykový

Obrázek

Obr. 8: Dutinoměr nastrčen do měřeného kroužku