Svaly břicha

SVALY BŘICHA

Jsou rozloženy mezi dolním okrajem žeber, hrudní kostí a horním obvodem pánve, vytvářejí stěny dutiny břišní. Podle uložení břišních svalů rozeznáváme skupinu přední, zadní a boční.

PŘEDNÍ SVALOVÁ SKUPINA

 • PŘÍMÝ SVAL BŘIŠNÍ

  • vytváří podélný pás vpředu při střední čáře od hrudníku až ke kosti stydké;

  • napříč svalem procházejí tři vodorovné šlachové příčky;

  • ve střední rovině jej dělí svislá vazivová přepážka na dvě poloviny;

  • začíná od chrupavek 5. - 7. žebra a mečovitého výběžku;

  • upíná se na stydkou kost;

  • funkce: podílí se na předklonu a břišním lisu.

BOČNÍ SVALOVÁ SKUPINA

 • ZEVNÍ ŠIKMÝ SVAL BŘIŠNÍ

  • plochý sval, leží na povrchu boční břišní stěny;

  • začíná osmi plochými zuby od osmi dolních žeber;

  • upíná se na přední část hřebene kosti kyčelní;

  • funkce: předklon a rotace trupu, účast na břišním lisu.

 • VNITŘNÍ ŠIKMÝ SVAL

  • je hlouběji uložený velký plochý sval;

  • začíná od bederní páteře, od hřebene kosti pánevní, od zevní třetiny tříselného vazu;

  • upíná se na poslední tři žebra, ostatní snopce přecházejí při přímém svalu břišním do bílé čáry;

  • funkce: při oboustranné činnosti trup předklání, při jednostranné činnosti trup zaklání a otáčí se na svou stranu.

 • PŘÍČNÝ SVAL BŘIŠNÍ

  • nejhlouběji uložený sval břišní stěny;

  • začíná od vnitřní strany chrupavek dolních šesti žeber, od bederní páteře, hřebene kosti kyčelní, zevní třetiny až poloviny vazu tříselného;

  • upíná se do bílé čáry;

  • funkce: účastní se břišního lisu a dýchacích pohybů břišní stěny.

ZADNÍ SVALOVÁ SKUPINA

 • ČTYŘHRANNÝ SVAL BEDERNÍ

  • plochý, čtyřúhelníkovitý sval;

  • uložený po stranách páteře;

  • začíná na okraji 12. žebra a na prvních čtyřech bederních obratlích;

  • upíná se na kyčelní kosti;

  • funkce: napřimuje páteř a uklání trup.

Obr. 1: Svaly břicha

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • Trénink silových schopnost. Základy sportovního tréninku. [online]. 1.12.2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z:http://www.fsps.muni.cz/~tvodicka/data/reader/book-5/07.html
 • Kýla. Wikipedie. [online]. 1.12.2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%BDla

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámý. Svaly břicha. Nabla. [online]. 1.12.2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: http://www.nabla.cz/obsah/biologie/kapitoly/biologie-cloveka/svaly-bricha-musculi-abdominis.php
 • Obr. 2: Autor neznámý. TRÉNINK BŘICHA. Posiluj. [online]. 1.12.2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: http://posiluj.comehere.cz/abdominals_training.html
 • Obr. 3: Autor neznámý. Svaly břišní-mm.abdominis. Nina Dobrev. [online]. 1.12.2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: http://nikushka-projekty.blog.cz/1105/svaly-brisni-mm-abdominis
 • Obr. 4: Autor neznámý. Kýla může růst do neuvěřitelných rozměrů. Vitalita. [online]. 1.12.2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: http://www.vitalia.cz/galerie/kyla-muze-rust-do-neuveritelnych-rozmeru/#2
Zajímavost

Svalová hypertrofie může být způsobena cílením zatěžováním svalů. Ve svalu vznikají mikroskopické traumata, které nutí tkáň k vybudování nové. To připraví sval na další zatěžování, tzn. sval roste. Svalovou hypertrofii ovlivňuje několik faktorů, hlavně velikost odporu, počet opakování a rychlost provedeného opakování.

Doplňující učivo

Břišní svalstvo se podílí při tvorbě břišního lisu. Břišní lis je důležitým faktorem, který udržuje orgány v jejich přirozené anatomické poloze. Dále se podílí na vytváření vypuzovací síly k vyprázdnění močového měchýře, konečníku a při porodu.

 

Kontrolní otázka

Vhodné pro ZŠ

Jaké svaly patří do skupiny bočních břišních svalů?

Jak se jmenuje břišní sval, který vytváří podélný pas ve předu na břiše?

Jakou funkci splňuje čtyřhranný sval bederní?

Obrázek

Obr. 2: Svaly břicha

Zapamatuj si

Břišní lis - udržuje orgány v jejich přirozené anatomické poloze, vytváří vypuzovací síly k vyprázdnění močového měchýře, konečníku. Břišní lis vzniká sevřením svalů stěny břišní a bránice.

 

Pracovní list

Vhodné pro ZŠ

Pracovní list - svaly břicha

1. Vysvětli, co je to břišní lis.

 

2.Do jakých skupin rozdělujeme svaly břicha?

 

3. Pojmenuj, a zaznamenej jednotlivé zástupce každé skupiny svalů břicha.

Obr. 3: Torzo

Víte, že ...

Kýla - je vychlípení části orgánů dutiny břišníKýly vznikají na místech snížené odolnosti břišního svalstva.

Obr. 4: Kýla