Řetězové převody

Řetězové převody

Jednoduchý řetězový převod se skládá z:

 • hnacího řetězového kola,

 • hnaného řetězového kola,

 • řetězu,

 • popř. napínací kladky.

obrazek

Obr. 1: Řetězový převod

Řetězové převody jsou převody s tvarovým stykem. Jsou to převody přesné. V důsledku tvarového styku mezi řetězem a řetězovým kolem dochází k přenosu točivého momentu a rotačního pohybu. Používají se tam, kde nemůžeme použít převod ozubenými koly pro velkou osovou vzdálenost a zároveň požadujeme přesný převod. Jsou to převody hlučné a netlumí rázy. Pro pomaloběžné převody se používají řetězy jednoduché konstrukce. Pro rychloběžné převody se používají řetězy složitější konstrukce a výrobně náročnější (např. motorová vozidla). Tvar zubových mezer řetězových kol je dán druhem použitého řetězu. Řetězové převody se musí mazat kapalnými nebo tuhými mazivy.

Druhy řetězů:

 • Svařované – mají jednoduché články z oceli kruhového průřezu a jsou pohyblivé ve všech směrech. Používají se u zdvihadel, na vázání břemen apod.

obrazekObr. 2: Svařovaný řetěz

 
 • Kloubové – mají články složené z pásnic (destiček) a z čepů. Patří sem Gallovy řetězy, pouzdrové, válečkové a zubové.

obrazek

Obr. 3: Kloubové řetězy a) pouzdrový b) Gallův

obrazek

Obr. 4: Kloubový řetěz válečkový

 • Speciální – jsou to vlastně válečkové řetězy s upravenými unášecími články, nebo tzv. Ewartovy řetězy pro malé rychlosti.

obrazek

Obr. 5: Speciální řetězy

Zdroje
 • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
 • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

 • Obr. 1: Řetězový převod. Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.
 • Obr. 2:  Svařovaný řetěz. Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
 • Obr. 3: Kloubové řetězy. Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
 • Obr. 4: Kloubový řetěz válečkový. Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
 • Obr. 5: Speciální řetězy. Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
 • Obr. 6: Řetězový převod, ADOZ, s.r.o., novy.adoz.cz, [online], © 2013, [cit. 2014-12-03], Dostupné z: http://novy.adoz.cz/produkty/retezove-prevody
 • Obr. 7: Rexnord řetězy, www.retezyolomouc.cz, [online], © 2014, [cit. 2014-12-03], Dostupné z: http://www.retezyolomouc.cz/retezy-rexnord/vysoce-kvalitni-retezy-rexnord.html
Kontrolní otázka

1. Na jakém principu pracují řetězové převody?

2. Z čeho se skládá jednoduchý řetězový převod?

3. Jaké jsou výhody a nevýhody řetězových převodů?

4. Jaké znáte druhy řetězů?
 

Komentář

Vhodné i pro žáky ZŠ

Obrázek

Obr. 6: Řetězový převod, ADOZ

Obrázek

Obr. 7: Rexnord řetězy