Kinematické mechanismy

Kinematické mechanismy – mechanismy pro transformaci pohybu

Mechanismy pro transformaci pohybu - mechanismy kinematické, jsou strojní zařízení, která slouží k přeměně jednoho druhu pohybu na jiný. Nejvíce jsou používány pro přeměnu rotačního pohybu na pohyb přímočarý nebo opačně. Jsou používány prakticky ve všech mechanických strojích a zařízeních.

Podle principu činnosti a konstrukce dělíme kinematické mechanismy:

  • šroubové,

  • klikové,

  • kulisové,

  • kloubové,

  • vačkové

  • a další (např. klínové).

Zdroje
  • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

Kontrolní otázka

1. K čemu slouží mechanismy pro transformaci pohybu a jak se nazývají?

2. Jak se dělí kinematické mechanismy podle konstrukce a principu činnosti?
 

Komentář

Vhodné i pro žáky ZŠ

Obrázek

Obr. 1: Robot firmy FANUC Robotics

Obrázek

Obr. 2: Mechanismus spalovacího motoru