Šroubový mechanismus

Šroubový mechanismus

Šroubový mechanismus se používá pro přeměnu rotačního pohybu na pohyb přímočarý a k vyvození velkých sil. Skládá se z pohybového šroubu a matice. Závit pohybového šroubu a matice může být jednochodý nebo vícechodý, tvar závitu je lichoběžníkový. Konstrukčně je velmi jednoduchý.

Šroubový mechanismus může pracovat dvěma způsoby:

  • matice je v tělese stroje uložena pevně – pohybový šroub se otáčí a současně pohybuje ve směru své osy, dle smyslu otáčení (např. šroubový zvedák),

Obr. 1: Šroubový zvedák

Obr. 2: Šroubový lis

  • matice je uložena v posuvném vedení – nemůže se tedy otáčet, ale může se posouvat ve směru osy, pohybový šroub je uložen v ložiskách, takže se může otáčet, ale nemůže se posouvat (např. pracovní stoly obráběcích strojů, svěrák).

Obr. 3: Svěrák

Změna směru otáčení u šroubových mechanismů vždy vede ke změně směru přímočarého pohybu. Díky velkému tření mezi závity pohybového šroubu a matice vznikají velké ztráty. Účinnost šroubových mechanismů je pak poměrně malá. Účinnost zvýšíme snížením tření např. vložením kuliček (valivých tělísek). Odpor proti valení je mnohem menší než smykové tření. Vznikne tzv. kuličkový šroub.

Zdroje
  • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
  • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
  • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

  • Obr. 1: Šroubový zvedák. Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.
  • Obr. 2:  Šroubový lis. Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.
  • Obr. 3: Svěrák. Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.
  • Obr. 4: Stavební šroubový zvedák BSW, www.agrifair.cz, [online], © 2007, [cit. 2014-12-03], Dostupné z: http://www.agrifair.cz/component.php?cocode=catalogue&itid=158&icid=22
  • Obr. 5: Obr. 5: Lehký strojní svěrák MSO 75 s prizmou, www.bow.cz, [online], © 2005-2014, [cit. 2014-12-03], Dostupné z: http://www.bow.cz/produkt/3000075-lehky-strojni-sverak-mso-75-s-prizmou/
Kontrolní otázka

1. Z čeho se skládá šroubový mechanismus?

2. Popište princip šroubového mechanismu a uveďte příklady jeho použití.


 

Komentář

Vhodné i pro žáky ZŠ

Obrázek

Obr. 4: Stavební šroubový zvedák BSW

Obrázek

Obr. 5: Lehký strojní svěrák MSO 75 s prizmou