Kulisový mechanismus

Kulisový mechanismus

Kulisový mechanismus slouží ke změně rotačního pohybu na pohyb přímočarý vratný.

Kulisový mechanismus se skládá:

  • klika (1) – u kulisových mechanismů bývá poměrně krátká,

  • kameny – kostky (2 a 3) – první přenáší pohyb z kliky na kulisu, druhý z kulisy na smykadlo,

  • kulisa (4) – koná kývavý pohyb,

  • smykadlo (5) – koná přímočarý vratný pohyb.

obrazek

Obr. 1: Kulisový mechanismus

Klika, která koná rotační pohyb, je vždy hnacím členem. Konec kliky je kloubově spojen s prvním kluzným kamenem, který rotuje s klikou a zároveň se pohybuje posuvně v drážce kliky. Kulisa je jedním koncem kloubově uložena a proto může konat jen kývavý pohyb. Tento pohyb jí uděluje klika. Druhý posuvně uložený kámen na konci kulisy je spojen se smykadlem a předává mu pohyb kulisy. Smykadlo koná přímočarý vratný pohyb.

Velikost přímočarého pohybu smykadla lze měnit změnou vzdálenosti první kluzné kostky od osy kliky. Úpravou této vzdálenosti v průběhu jedné otáčky kliky lze docílit změny rychlosti smykadla při pohybu jedním nebo druhým směrem.

První kluzný kámen mění rotační pohyb kliky na kyvný pohyb kulisy a přenáší silové zatížení z kliky na kulisu.

 

Druhý kluzný kámen přenáší silové zatížení a kývavý pohyb kulisy na smykadlo, se kterým koná přímočarý pohyb vratný.

Kyvný kulisový mechanismus se vyskytuje např. u vodorovné obrážečky, kde obrážecí nůž je uchycen na konci smykadla v kyvné nožové hlavě.

Zdroje
  • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
  • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
  • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

  • Obr. 1: Kulisový mechanismus. Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.
Kontrolní otázka

1. K čemu slouží kulisový mechanismus?

2. Popište části kulisového mechanismu.

Odkaz

Kulisový mechanismus kývavý

https://youtu.be/leBQrrl5XS8

Odkaz

Whitworthův mechanismus

https://youtu.be/45Gz-DnNFGA