Kloubový mechanismus

Kloubový mechanismus

Kloubový mechanismus slouží k přenosu rotačního pohybu, ke změně rotačního pohybu na pohyb kyvný nebo ke změně na pohyb obecný. Kloubový mechanismus může mít více členů, nejčastěji se používá čtyřkloubový mechanismus.

Čtyřkloubový mechanismus je tvořen:

 • hnací člen,

 • hnaný člen,

 • spojovací člen,

 • klouby.

Hnací člen bývá u čtyřkloubových mechanismů nejčastěji klika, která koná rotační pohyb a je otočně uložena v rámu stroje. Pohyb kliky je přenášen pomocí spojovacího členu na člen hnaný.

Je-li poloměr hnaného členu – kliky stejný jako kliky hnací, pak obě konají stejný rotační pohyb.

obrazek

Obr. 1: Kloubový mechanismus - hnací i hnaný člen stejně veliké

 

Je-li poloměr hnaného členu – kliky větší než kliky hnací koná hnaná klika pohyb kývavý.

obrazek

Obr. 2: Kloubový mechanismus - hnaný člen je větší než hnací

Spojovací člen koná vždy obecný rovinný pohyb a může být i členem pracovním.

obrazek

Obr. 3: Kloubový mechanismus - spojovací člen je členem pracovním

Zdroje
 • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
 • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

 • Obr. 1: Kloubový mechanismus - hnací i hnaný člen stejně veliké. Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.
 • Obr. 2: Kloubový mechanismus - hnaný člen je větší než hnací. Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.
 • Obr. 3: Kloubový mechanismus - spojovací člen je členem pracovním. Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.
 • Obr. 4: Konstrukce uchycení lžíce kolového nakladače, Z-vahadlo, www2.humusoft.cz, [online], © 2014, [cit. 2014-12-03], Dostupné z: http://www2.humusoft.cz/www/archived/pub/matlab/2007/elektro_hydro/elektro_hydro.htm
 • Obr. 5: Kolový nakladač, www2.humusoft.cz, [online], © 2014, [cit. 2014-12-03], Dostupné z: http://www2.humusoft.cz/www/archived/pub/matlab/2007/elektro_hydro/elektro_hydro.htm
Kontrolní otázka

1. K čemu slouží kloubový mechanismus?

2. Z čeho se skládá čtyřkloubový mechanismus?

Obrázek

Obr. 4: Konstrukce uchycení lžíce kolového nakladače

Obrázek

Obr. 5: Kolový nakladač