Vačkový mechanismus

Vačkový mechanismus

Vačkový mechanismus se používá ke změně rotačního pohybu na pohyb přímočarý.

Vačkový mechanismus je tvořen:

 • vačkou,

 • táhlem,

 • kladičkou (ne vždy).

 

obrazek

 

  

Obr. 1: Vačkový mechanismus                                         Obr. 2: Vačkový mechanismus s kladičkou

Tvar vačky určuje velikost, průběh rychlosti i dobu trvání zdvihu.

Nejznámější použití vačkového mechanismu je ovládání ventilů čtyřdobých spalovacích motorů, ale nezastupitelné místo má i u automatických řídicích systémů.

 

Tvar vačky určuje pohyb táhla:

 • pro pozvolný pohyb táhla nahoru i dolu má vačka tvar:

Obr. 3: Tvar vačky pro pozvolný pohyb

 • pro pohyb táhla v jednom směru rychleji a druhém pomaleji má vačka tvar:

Obr. 4: Tvar vačky pro různé pohyby

 • pro rychlý pohyb táhla v obou směrech má vačka tvar:

Obr. 5: Tvar vačky pro rychlé pohyby v obou směrech

 • pro dvojitý pohyb táhla za jedno otočení má vačka tvar:

Obr. 6: Tvar vačky pro dvojitý pohyb táhla

 • vačka může mít tvar excentru (výstředníkového kotouče):

Obr. 7: Tvar vačky - excentr

 • vačka může mít tvar neokrouhlý:

Obr. 8: Tvar vačky - neokrouhlý

 • vačka může být kotouč s tvarovou čelní drážkou:

obrazek

Obr. 9: Tvar vačky – kotouč s čelní tvarovou drážkou

 • vačka může být válec s drážkovým vedením kladky:

obrazek

Obr. 10: Tvar vačky – válec s tvarovou drážkou

Výroba vačky je obtížná, nákladná a provoz vačkového mechanismu je hlučný. Zpětný pohyb táhla zajišťuje pružina. U ovládání ventilů spalovacích motorů je důležité seřizování předepsané vůle mezi kotoučem vačky a zdvihátkem ventilu.

Pro snížení tření mezi vačkou a táhlem se musí povrch vačky dobře mazat, nebo se v některých případech používá kladička.

Zdroje
 • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
 • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

 • Obr. 1: Vačkový mechanismus- hnací i hnaný člen stejně veliké. Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.
 • Obr. 2: Vačkový mechanismus s kladičkou. Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.
 • Obr. 3: Tvar vačky pro pozvolný pohyb. Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.
 • Obr. 4: Tvar vačky pro různé pohyby. Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.
 • Obr. 5: Tvar vačky pro rychlé pohyby v obou směrech. Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.
 • Obr. 6: Tvar vačky pro dvojitý pohyb táhla. Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.
 • Obr. 7: Tvar vačky - excentr. Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.
 • Obr. 8: Tvar vačky - neokrouhlý. Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.
 • Obr. 9: Tvar vačky – kotouč s čelní tvarovou drážkou. Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.
 • Obr. 10: Tvar vačky – válec s tvarovou drážkou. Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.
 • Obr. 11: Mechanismus systému Valvetronic, autolexicon.net, [online], © 2013 [cit. 2014-12-02], Dostupné z: http://cs.autolexicon.net/articles/valvetronic/
 • Obr. 12: Přenos pohybu vačky na ventil, www.jsmotoservis.c, [online], © 2014 [cit. 2014-12-02], Dostupné z: http://www.jsmotoservis.cz/
Kontrolní otázka

1. Co je to vačkový mechanismus?

2. Z čeho se skládá vačkový mechanismus?

3. Čím je dán pohyb táhla u vačkového mechanismu?

 

Obrázek

Obr. 11: Mechanismus systému Valvetronic

Obrázek

Obr. 12: Přenos pohybu vačky na ventil