Pneumatické mechanismy

Pneumatické mechanismy

Pneumatické mechanismy přenášejí silové zatížení a pohyb z hnací části na hnanou prostřednictvím stlačeného vzduchu. Mají všechny výhody jako mechanismy hydraulické. Oproti hydraulickým mechanismům mohou být prvky pneumatických mechanismů vyrobeny s menší výrobní přesností. Pneumatické mechanismy jsou proto levnější a pracují rychleji.

Použití pneumatických mechanismů je obdobné jako u hydraulických například: pneumatický zvedák, pneumatické sklápěcí zařízení, pneumatické upínání obrobků, pneumatické ovládání pracovních pohybů strojů a řízení, automatická regulace apod.

Obr. 1: Schéma pneumatického mechanismu

 

Základní prvky pneumatických mechanismů:

 • zdroj tlakového vzduchu (1) – pístové a rotační kompresory,

 • akumulátor tlaku (2) - tlaková nádoba, ve které se shromažďuje stlačený vzduch a tím vyrovnává výkyvy tlaku v pneumatickém obvodu,

 • redukční ventil (3) – snižuje tlak vzduchu na potřebný pracovní tlak škrcením proudícího vzduchu,

 • pojistný ventil (4) – chrání pneumatický obvod, zvýší-li se tlak vzduchu nad stanovenou mez, ventil se otevře a odpustí část vzduchu do okolí, po snížení tlaku se opět uzavře,

 • rozvaděč (5) – řídí rozvod tlakového vzduchu v pneumatickém obvodu,

 • pracovní píst (6) – mění tlakovou energii vzduchu v mechanický pohyb pístu.

Příklad použití pneumatického systému pro upínání součástí.

Obr. 2: Pneumatický upínač

Zdroje
 • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
 • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

 • Obr. 1: Schéma pneumatického mechanismu. Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.
 • Obr. 2: Pneumatický upínač. Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.
 • Obr. 3: Olejový axiální kompresor Stratos Fiac, www.alfin-trading.cz, [online], © 2014 [cit. 2014-12-03], Dostupné z: http://www.alfin-trading.cz/fiac/kompresor-stratos-fiac
Kontrolní otázka

1. Co jsou to pneumatické mechanismy a k čemu slouží?

2. Jaké jsou základní prvky pneumatického mechanismu?

3. Uveďte příklady použití pneumatického mechanismu.

Obrázek

Obr. 3: Olejový axiální kompresor Stratos Fiac