Stroje pro dopravu látek tuhých

Stroje pro dopravu látek tuhých

Stroje pro dopravu tuhých látek rozdělujeme:

  • zdviháky,

  • navíjedla,

  • kladkostroje,

  • visuté kočky,

  • jeřáby,

  • výtahy,

  • dopravníky.

Obr. 1: Pásový dopravník Ballario&Forestello NT 5/300 EM

Zdroje
  • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
  • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
  • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

Kontrolní otázka

1. Které stroje patří do skupiny strojů pro dopravu látek tuhých?

Obrázek

Obr. 2: Lanový kladkostroj