Zdviháky

Zdviháky

Zdviháky slouží k občasnému nadzdvihnutí břemen. Při malé ruční síle a malém zdvihu vyvozují značnou zdvihací sílu. Jejich hlavní využití je zejména při pomocných pracích, při montážích na stavbách, při zvedání silničních nebo kolejových vozidel. Jejich velikosti a tvary jsou většinou normalizovány.

Zdviháky rozdělujeme:

  • hřebenové,

  • šroubové,

  • hydraulické,

  • pneumatické.

Hřebenový zdvihák

Může být vsunut pod břemeno, nebo může být břemeno podchyceno až u podlahy. Vyrábějí se pro nosnost až 20 tun. Tyč s hřebenovým ozubením je uložena v plechové skříni. Hnací síla z ruční kliky je převáděna složeným ozubeným převodem na pastorek a z něho na ozubenou tyč - hřeben. Břemeno se v různých polohách zajišťuje rohatkou se západkou, která se musí při spuštění břemene vyřadit z činnosti.

Obr. 1: Hřebenový zdvihák

1 – hřebenová tyč, 2 – pastorek, 3 – vidlice, 4 – západka, 5 – rohatka, 6 - patka

Šroubový zdvihák

Šroubové zdviháky mají malou účinnost 30 – 40 %. Poměr síly na rukojeti k tíze břemene je u šroubových zdviháků menší než u hřebenových, to znamená, že šroubovým zdvihákem lze stejnou silou zdvihnout těžší břemeno. Používají se pro zdvihání břemen o hmotnosti až 35 tun, do výšky až 300 mm.

Obr. 2: Šroubový zdvihák

1 – vřeteno, 2 – matice, 3 – vidlice, 4 – stojan, 5 – páka

Přidáním převodu ozubenými koly dosáhneme zdvihání ještě těžších břemen viz. Obr. 3.

Obr. 3: Šroubový zdvihák s kombinovaným převodem

 

Hydraulický zdvihák

Používají pro zdvihání nejtěžších břemen. Kapalina je vytlačována kýváním páky přes výtlačný ventil pod píst o velkém průměru D, přičemž je nádrž kapaliny uzavřena sacím ventilem. Spouštění břemene se provádí otevřením přepouštěcího ventilu. Velikost otevření přepouštěcího ventilu určuje rychlost spouštění. Účinnost hydraulických zvedáků se pohybuje okolo 70 %.

Obr. 4: Hydraulický zdvihák

1 - píst, 2 – přepouštěcí ventil, 3 – sací ventil, 4 – výtlačný ventil, 5 – píst čerpadla

Princip zvýšení síly u hydraulického zdviháku - Pascalův zákon - učivo fyziky základní školy.

Obr. 5: Princip zvýšení síly u hydraulického zdviháku - Pascalův zákon

Automobilové zdviháky mívají teleskopické písty. Vyrábějí se o nosnosti 3 – 12 t viz. Obr. 6.

 

Obr. 6: Hydraulický zdvihák se dvěma písty

Zdroje
  • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
  • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
  • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

Kontrolní otázka

1. Co jsou to zdviháky a k čemu slouží?

2. Jaké znáte druhy zdviháků?

3. Popište princip hřebenového zdviháku.

4. Popište princip šroubového zdviháku.

5. Na jakém principu pracuje hydraulický zdvihák?

 

 

Komentář

Vhodné i pro žáky ZŠ

Obrázek

Obr. 7: Hřebenový zdvihák BRANO

Obrázek

Obr. 8: Nerezové šroubové zvedáky pro lineární pohyb

Obrázek

Obr. 9: Hydraulický zvedák panenka - 12t 2-stupňový