Kladkostroje

Kladkostroje

Kladkostroje jsou přenosná zdvíhací zařízení, která mají malé rozměry a hmotnost. Zavěšují se ocelovým hákem na nosnou konstrukci nebo kočku pojíždějící po jeřábové dráze. Pohon může být ruční nebo motorový. Kladkostroji lze zdvihat břemena do hmotnosti 10t.

Násobné kladkostroje

Násobné kladkostroje mají jeden až tři páry pevných a volných kladek. Pevné kladky jsou zavěšeny na nosné konstrukci a konají pouze otáčivý pohyb. Volné kladky se otáčejí a současně se svisle pohybují s pohybem lana. Volné kladky s postranicemi a hákem tvoří tzv. kladnici. Pro zdvihání břemen se používá konopné nebo ocelové lano vedené přes kladky. Účinnost jedné kladky je okolo 96 %. S přibývajícím počtem kladek se násobně zmenší síla potřebná pro zdvihání, ale ve stejném poměru se prodlouží délka zdvihacího lana. Násobné kladkostroje se většinou používají při montážích.

Násobný kladkostroj nemá zařízení pro zajištění břemene v určité výši bez tahu za zdvíhací lano, proto se častěji používají šroubové kladkostroje.

Obr. 1: Násobný kladkostroj

1 – kladnice volná, 2- kladnice pevná

Šroubové kladkostroje

U šroubového kladkostroje se při zdvihání břemen tahem za ruční řetěz otáčí řetězové kolo se šnekem a s ním šnekové kolo s řetězovou kladkou, na kterou se navíjí nosný řetěz. Jeden konec nosného řetězu je spojen s konstrukcí kladkostroje a na druhém volném konci je hák pro břemeno.

Klesání břemena při přerušení tahu zabraňuje brzda s rohatkovým ústrojím, na kterou působí osová síla šneku. Zpětnému otáčení rohatky zabrání západka.

Šroubové kladkostroje se vyrábějí pro nosnost od 0,5 do 10t., se zdvihem až 10m. Účinnost šroubových kladkostrojů bývá 0,55 až 0,7.

Obr. 2: Šroubový kladkostroj

1- šnek, 2- šnekové kolo, 3- řetězová kladka, 4- řetězové kolo, 5- brzda

Elektrické kladkostroje

Otáčivý pohyb a mechanická práce je od elektromotoru přenášena převodovým ústrojím na lanový buben. Ústrojí jsou chráněna pláštěm. Pastorek elektromotoru zabírá do ozubeného kola s vnitřním ozubením, na jehož vnějším obvodu je pás elektromagnetické brzdy, která se při zapnutí proudu odbrzdí.

 

Elektrické kladkostroje jsou ovládány dálkově a používají se při výrobě, opravách a montáži strojních celků. Elektrické kladkostroje mají malé rozměry, velký výkon a vyrábějí se pro nosnosti do 5t.

Obr. 3: Elektrický kladkostroj

1- elektromotor, 2- převodovka, 3- buben, 4- rám, 5- převodové ústrojí

Zdroje
  • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
  • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
  • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

  • Obr. 1: Násobný kladkostroj. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
  • Obr. 2: Šroubový kladkostroj. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
  • Obr. 3: Elektrický kladkostroj. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
  • Obr. 4: Lanový kladkostroj Demag DR, www.demag.sk, [online], © 2012 [cit. 2015-07-21], Dostupné z: http://www.demag.sk/lanove-kladkostroje-dr/
  • Obr. 5: Elektrický kladkostroj STAR LIFTKET, www.tedox.cz, [online], © 2014 [cit. 2014-12-03], Dostupné z: http://www.tedox.cz/el-kladkostroje-star-liftket
Kontrolní otázka

1. Co je to kladkostroj a k čemu slouží?

2. Z čeho se skládá a jak pracuje násobný kladkostroj?

3. Popište princip a funkci šroubového kladkostroje.

4. Z čeho je složen elektrický kladkostroj?

 

Obrázek

Obr. 4: Lanový kladkostroj Demag DR

Obrázek

Obr. 5: Elektrický kladkostroj STAR LIFTKET