Svaly končetin

SVALY HORNÍ KONČETINY

Svaly horní končetiny rozdělujeme na čtyři skupiny:

 • svaly ramenní a lopatkové;

 • svalstvo loketního kloubu;

 • svaly kloubů zápěstních;

 • dlouhé svaly ruky.

Obr. 1: Svaly horní končetiny

 

SVALY RAMENNÍ

 • SVAL DELTOVÝ
  • ​začíná na klíční kosti, na nadpažku a od hřebene lopatky;
  • upíná se na drsnatině pažní kosti;

  • funkce: umožňuje upažení, předpažení, zapažení, rotaci paže.

SVALY LOPATKOVÉ

 • SVAL NADHŘEBENOVÝ
  • začíná z jámy nadhřebenové na lopatce;

  • upíná se na horní plošku velkého hrbolku kosti pažní;

  • funkce: napomáhá abdukci a zevní rotaci paže.

 • SVAL PODHŘEBENOVÝ

  • začíná na lopatce z jámy podhřebenové;

  • upíná se na střední plošku velkého hrbolku kosti pažní;

  • funkce: provádí zevní rotaci paže a pomáhá při addukci.

 • VELKÝ A MALÝ SVAL OBLÝ

  • začínají na lopatce;

  • upínají se na pažní kost;

  • funkce: podílejí se na zevní a vnitřní rotaci paže, addukci paže a dorzální flexi.

 • SVAL PODLOPATKOVÝ

  • začíná na přední ploše lopatky;

  • upíná se na malý hrbolek kosti pažní;

  • funkce: přitahuje a provádí vnitřní rotaci paže.

 • SVAL HÁKOVÝ
  • začíná na hákovitém výběžku lopatky;

  • upíná se na vnitřním okraji kosti pažní;

  • funkce: provádí flexi, addukci a podporuje vnitřní rotaci paže.

SVALSTVO LOKETNÍHO KLOUBU = SVALY PAŽE A PŘEDLOKTÍ

Podle uložení k ose loketního kloubu rozdělujeme svaly na skupiny ohybačů, natahovačů, pronátorů a supinátorů.

SVALY PAŽE

 • Svaly přední, dlaňové strany paže
  • DVOJHLAVÝ SVAL PAŽNÍ
   • vyklenuje přední stranu paže;
   • patří do skupiny ohybačů;
   • nachází se na dlaňové straně;
   • začíná na lopatce nad jamkou kloubu ramenního;
   • upíná se na vřetenní kost;
   • funkce: ohýbá paži v loketním kloubu.
  • HLUBOKÝ SVAL PAŽNÍ
   • leží na přední straně paže;
   • začíná na kosti pažní;
   • upíná se na loketní kost;
   • funkce: ohýbá paži v lokti.
 • Svaly zadní strany paže
  • TROJHLAVÝ SVAL PAŽNÍ
   • sval uložený na zadní straně kosti pažní;
   • dlouhá hlava začíná na lopatce pod jamkou ramenního kloubu;
   • vnitřní a zevní hlava odstupují od pažní kosti;
   • upíná se na výběžek kosti loketní (olecranon);
   • funkce: extenze v loketním kloubu (dlouhá hlava-abdukce a extenze ramenního kloubu).
 • Svaly předloktí
  • LOKETNÍ SVAL
   • malý sval trojúhelníkovitého tvaru, uložený na zevní zadní straně lokte;

   • začíná od zevního epikondylu kosti pažní;

   • upíná se na zevní okraj okovce a přilehlou zadní stranu kosti loketní;

   • funkce: extenze v loketním kloubu.

  • VŘETENNÍ SVAL
   • silný povrchní sval uložený na zevní straně předloktí;

   • začíná na pažní kosti;

   • upíná se na bodcovitý výběžek vřetenní kosti;

   • funkce: ohýbá paži v loketním kloubu.

  • SUPINUJÍCÍ SVAL
   • uložen zevně od loketního kloubu;

   • začíná na loketní kosti, obtáčí vřetenní kost;

   • upíná se na zevní ploše kosti vřetenní;

   • funkce: supinace předloktí.

  • PRONUJÍCÍ SVAL OBLÝ
   • leží na přední straně lokte;

   • začíná na epikondylu pažní kosti a loketní kosti;

   • upíná se na zevní stranu vřetenní kosti (uprostřed);

   • funkce: pronace předloktí, flexe v loketním kloubu.

  • PRONUJÍCÍ SVAL ČTYŘHRANNÝ
   • je plochý čtyřhranný sval, uložený v hloubce na přední straně předloktí;

   • začíná na přední ploše loketní kosti;

   • upíná se na zevním okraji a na přední plochu vřetenní kosti (dlaňová plocha);

   • funkce: pronace předloktí.

SVALY KLOUBŮ ZÁPĚSTNÍCH A DLOUHÉ SVALY RUKY

Jde o větší množství svalů uložených v několika vrstvách. Jednotlivé svaly začínají na kosti pažní, kosti vřetenní a kosti loketní a upínají se na kostru ruky. Ovládají především spoje prstů.

Svaly předloktí můžeme rozdělit na dvě velké skupiny. První skupina, skupina ohybačů, se nachází na přední dlaňové straně předloktí. Druhá skupina svalů, skupina natahovačů, je na zadní, dorzální straně předloktí.

SKUPINA OHYBAČŮ NA DLAŇOVÉ STRANĚ PŘEDLOKTÍ

 • SKUPINA OHYBAČE PRSTŮ:

  • zevní ohybač zápěstí;

  • dlouhý sval dlaňový;

  • vnitřní ohybač zápěstí;

  • povrchní ohybač prstů;

  • dlouhý ohybač palce;

  • hluboký ohybač prstů.

 • SKUPINA NATAHOVAČŮ NA DORZÁLNÍ STRANĚ PŘEDLOKTÍ

  • Dělí se na povrchní skupinu natahovačů zápěstí a prstů a na hlubokou skupinu určenou pro extenzi a abdukci palce, popřípadě extenzi ukazováčku.
   • Povrchní skupina natahovačů:
    • dlouhý zevní natahovač zápěstí;
    • krátký zevní natahovač zápěstí;
    • vnitřní natahovač zápěstí;
    • natahovač prstů;
    • natahovač malíku.
   • Hluboká skupina určená pro natažení a odtažení palce:
    • dlouhý odtahovač palce;
    • krátký natahovač palce;
    • dlouhý natahovač palce;
    • natahovač ukazováku.

SVALY RUKY

Na ruce jsou drobné a krátké svaly, které zajišťují pohyby prstů ruky. Svaly ruky tvoří tři skupiny: skupinu palcovou, skupinu malíkovou a skupinu střední.

 • Palcová skupina

  • vytváří pod palcem palcový val, ve kterém jsou svaly, jež odtahují, přitahují a ohýbají palec a umožňují jeho opozici proti ostatním prstům.
 • Malíková skupina

  • je menší a vytváří ji malíková vyvýšenina;

  • její svaly malíček odtahují, ohýbají a přibližují k palci.

 • Ve střední skupině

  • jsou svaly, které vyplňují prostory mezi kostmi záprstními.

SVALY DOLNÍ KONČETINY

Svaly dolní končetiny rozdělujeme podobně jako svaly horních končetin do čtyř skupin:

SVALY KLOUBU KYČELNÍHO

Přední skupina

 • SVAL BEDROKYČLOSTEHENNÍ 

  • začíná od meziobratlové ploténky posledního obratle hrudního a prvních čtyř obratlů bederních, vnitřní plochy lopaty kosti kyčelní;

  • upíná se na malý chocholík kosti stehenní;

  • funkce: ohnutí v kloubu kyčelním.

Zadní skupina

 • VELKÝ SVAL HÝŽĎOVÝ

  • začíná na kosti křížové a kostrči a od zadní části zevní plochy lopaty kyčelní kosti;

  • upíná se na drsnatinu pod velkým chocholíkem kosti stehenní;

  • funkce: natažení v kloubu kyčelním (zanožení).

 • STŘEDNÍ SVAL HÝŽĎOVÝ

  • začíná od horní části zevní plochy lopaty kosti kyčelní;

  • upíná se na velký chocholík kosti stehenní;

  • funkce: odtažení v kloubu kyčelním (unožení).

 • MALÝ SVAL HÝŽĎOVÝ

  • začíná od zevní plochy lopaty kosti kyčelní nad acetabulem (kloubní jamky);

  • upíná se na velký chocholík kosti stehenní;

  • funkce: odtažení v kloubu kyčelním (unožení).

 • NAPÍNAČ POVÁZKY STEHENNÍ

  • začíná od hřebene kyčelní kosti v blízkosti předního horního kyčelního trnu;

  • upíná se na zevní kondyl holenní kosti;

  • funkce: ohnutí a odtažení v kloubu kyčelním (přednožení a unožení).

SVALY STEHNA

Přední skupina

 • ČTYŘHLAVÝ SVAL STEHENNÍ

  • Skládá se ze čtyř hlav:
   • přímý sval stehenní - začíná na předním trnu kyčelním a nad kloubní jamkou kyčelního kloubu​;
   • prostřední hlava čtyřhlavého svalu stehenního - je uložena pod přímým svalem stehenním, začíná téměř po celé přední ploše kosti stehenní;
   • vnitřní hlava čtyřhlavého svalu stehenního - obaluje z vnitřní strany tělo kosti stehenní;
   • zevní hlava čtyřhlavého svalu stehenního - obaluje na zevní straně tělo kosti stehenní.
    • Všechny čtyři hlavy svalu se upínají společně vazem čéškovým na drsnatinu kosti holenní.
    • Hlavní funkcí čtyřhlavého svalu stehenního je natažení v kloubu kolenním. Přímý sval stehenní, navíc provádí ohnutí v kloubu kyčelním.
 • SVAL KREJČOVSKÝ

  • začíná od předního horního kyčelního trnu;

  • upíná se na vnitřní kondyl kosti holenní;

  • funkce: flexe a abdukce v kloubu kyčelním a kolenním.

Zadní skupina

 • DVOJHLAVÝ SVAL STEHENNÍ

  • začíná na hrbolu sedacím, od zevního okraje stehenní kosti v dolní polovině;

  • upíná se na hlavičku kosti lýtkové;

  • funkce: ohnutí v kloubu kolenním, účastní se při natažení v kloubu kyčelním.

 • SVAL POLOŠLAŠITÝ

  • začíná na hrbolku sedacím;

  • upíná se na vnitřní kondyl holenní kosti;

  • funkce: ohnutí v kloubu kolenním, natažení v kloubu kyčelním.

 • SVAL POLOBLANITÝ

  • začíná na hrbolu sedacím;

  • upíná se na horní konec holenní kosti;

  • funkce: ohnutí v kloubu kolenním, natažení v kloubu kyčelním.

Vnitřní skupina

 • SVAL HŘEBENOVÝ

  • začíná na horním okraji stydké spony;

  • upíná se na kostní hranu pod malým chocholíkem (anatomický utvar na kosti stehenní);

  • funkce: addukce a flexe stehna.

 • DLOUHÝ PŘITAHOVAČ, VELKÝ PŘITAHOVAČ A KRÁTKÝ PŘITAHOVAČ

  • začíná ze stydké kosti;

  • upíná se na vnitřní stranu kosti stehenní;

  • funkce: přitažení v kloubu kyčelním (přinožení).

 • ŠTÍHLÝ SVAL STEHENNÍ

  • dlouhý protáhlý sval, který probíhá po vnitřním okraji stehna;

  • začíná ze stydké kosti;

  • upíná se na vnitřní kondyl kosti holenní;

  • funkce: přitažení v kloubu kyčelním, ohnutí v kloubu kolenním.

SVALY BÉRCE

PŘEDNÍ SKUPINA

 • PŘEDNÍ SVAL HOLENNÍ

  • začíná od zevního okraje kosti holenní;

  • upíná se na vnitřní kost klínovou;

  • funkce: natažení v kloubu hlezenním (zvednutí špičky, postavení se na patu).

 • DLOUHÝ NATAHOVAČ PRSTŮ

  • začíná od zevního kondylu holenní kosti a od kosti lýtkové;

  • upíná se pěti šlachami na článcích prstů;

  • funkce: natažení prstů, dorzální flexe a pronace nohy.

 • DLOUHÝ NATAHOVAČ PALCE

  • začíná od střední části lýtkové kosti;

  • upíná se šlachou na distální článek palce;

  • funkce: natahuje palec, uplatňuje se při dorzální flexi nohy.

ZADNÍ SKUPINA

 • TROJHLAVÝ SVAL LÝTKOVÝ

  • Skládá se ze dvou částí:

   • 1. dvojhlavý sval lýtkový - vnitřní hlava začíná na vnitřní straně kosti stehenní;

   • 2. zevní hlava začíná na zevní (vnější) straně kosti stehenní.

 • ŠIKMÝ SVAL LÝTKOVÝ

  • začíná od hlavičky kosti lýtkové a od zadní plochy kosti holenní;

  • obě části se spojují a přecházejí v mohutnou Achillovu šlachu, která se upíná na hrbol kosti patní. Funkce: ohnutí v kloubu hlezenním (napnutí, postavení se na špičku), dvojhlavý sval lýtkový se zúčastní i ohnutí v kloubu kolenním.

 • SVAL CHODIDLOVÝ

  • začíná na zevním epikondylu kosti stehenní;
  • upíná se do Achillovy šlachy;

  • funkce: pomáhá dvojhlavému svalu lýtkovému.
 • SVAL ZÁKOLENNÍ

  • je uložen na zadní straně kloubu kolenního;

  • provádí ohnutí v kloubu kolenním.

Dalšími svaly, které jsou uloženy na zadní straně bérce a jejichž funkcí je ohnutí v kloubu hlezenním a ohnutí prstů jsou:

 • ZADNÍ SVAL HOLENNÍ
 • DLOUHÝ OHÝBAČ PRSTŮ
 • DLOUHÝ OHÝBAČ PALCE

ZEVNÍ SKUPINA

 • Svaly při zevní straně kosti lýtkové jsou:

  • DLOUHÝ SVAL LÝTKOVÝ;

  • KRÁTKÝ SVAL LÝTKOVÝ.

 

SVALY NOHY

 • jedná se o drobné svaly, jejichž hlavní význam spočívá v zajišťování nožní klenby;

 • svaly jsou rozloženy na chodidlové i na hřbetní straně.

Svaly na hřbetní straně nohy jsou:

 • krátký natahovač palce;
 • krátký natahovač prstů.

SVALY:

 • odtahovač palce;
 • přitahovač palce;
 • krátký ohybač palce;
 • odtahovač malíčku;
 • krátký ohybač malíčku;
 • hřbetní mezikostní svaly;
 • chodidlové mezikostní svaly.

Obr. 2: Svaly dolní kočetiny

 

 

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámý. Triceps Tendon. Pixgood. [online]. 2.12.2014 [cit. 2014-12-02]. Dostupné z: http://pixgood.com/triceps-tendon.html
 • Obr. 2: Autor neznámý. Bolesti zad. Trigger point. [online]. 2.12.2014 [cit. 2014-12-02]. Dostupné z: http://www.tptherapy.sk/index.php?page=bok
 • Obr. 3: Autor neznámý. Achillova šlacha, prokletí profesionálních i amatérských sportovců. Amatérská volejbalová liga. [online]. 2.12.2014 [cit. 2014-12-02]. Dostupné z:http://www.avlka.cz/web/cs/~articles/Achillova-slacha-prokleti-profesionalnich-i-amaterskych-sportovcu/?articlesDetail=5&articlesFilter=3&page=47&rollout=379
 • Obr. 4: Autor neznámý. Musculus biceps brachii. Wikipedia. [online]. 2.12.2014 [cit. 2014-12-02]. Dostupné z: http://de.wikipedia.org/wiki/Musculus_biceps_brachii
 • Obr. 5: Autor neznámý. Musculus triceps brachii. Wikipedia. [online]. 2.12.2014 [cit. 2014-12-02]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Triceps_brachii_muscle
 • Obr. 6: Autor neznámý. Velký sval hýžďový. Wikipedia. [online]. 2.12.2014 [cit. 2014-12-02]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_sval_h%C3%BD%C5%BE%C4%8Fov%C3%BD
 • Obr. 7: Autor neznámý. Mohutná stehna – jak se k nim dopracovat?. Ronnie.cz. [online]. 2.12.2014 [cit. 2014-12-02]. Dostupné z: http://kulturistika.ronnie.cz/c-11367-mohutna-stehna-jak-se-k-nim-dopracovat.html
 • Obr. 8: Autor neznámý. Předloktí a lýtka – zanedbávané svalové partie. Ronnie.cz. [online]. 2.12.2014 [cit. 2014-12-02]. Dostupné z: http://kulturistika.ronnie.cz/c-8103-predlokti-a-lytka-zanedbavane-svalove-partie.html

 

Zajímavost

Nejsilnější šlachou v lidském těle je Achillova šlacha. Tato šlacha je schopná udržet hmotnost až 450 kg.

Obr. 3: Achillova šlacha

Obrázek

Obr. 4: Musculus biceps brachii

Obrázek

Obr. 5: Musculus triceps brachii

Víte, že ...

Velký sval hýžďový je velice důležitým svalem dolní končetiny a celkově pro celou pohyblivost lidského těla. Umožňuje nám chůzi do schodů a z kopce, při těchto pohybech hýžďový sval fixuje druhou nohu (stojnou). Díky tomuto svalu se uskutečňuje i výskok.

Obr. 6: Velký sval hýžďový

Test

Vhodné pro ZŠ

Test naleznete zde.

Obrázek

Obr. 7: Čtyřhlavý sval stehenní

Obrázek

Obr. 8: Sval lýtkový