Visuté kočky

Visuté kočky

Visuté kočky jsou pojezdové vozíky zajišťující vodorovné přemístění břemene. Pohybující se po visuté dráze nejčastěji tvořené nosníky z I profilu, příhradové konstrukce nebo i ocelových lan. Pro svislý pohyb břemene jsou opatřeny kladkostroji.  

Podle pohonu rozdělujeme visuté kočky:

 • ruční,

 • kombinované,

 • motorové.

Visuté kočky s ručním pohonem

Visuté kočky s ručním pohonem jsou nejjednodušší. Na třmenu, který spojuje dvě boční postranice, je zavěšený kladkostroj. Litinová pojezdová kola pojíždějí po spodních přírubách I nosníku silou vyvinutou tažením nebo tlačením za zavěšené břemeno. Používají se pro dopravu menších břemen.

obrazek

Obr.1: Visutá kočka s ručním pohonem

 

Přidáním převodového ústrojí pro pojezd s řetězovým kolem a nekonečným řetězem na postranici dosáhneme snadnější manipulace s většími břemeny.

obrazek

Obr. 2: Visutá kočka s ručním pohonem s převodovým ústrojím pro pojezd

Visuté kočky s kombinovaným pohonem

Kombinované visuté kočky mají ruční kladkostroj nahrazen kladkostrojem elektrickým, tzv. pojezd je zajištěn ručním pohonem a zdvihání motorovým pohonem.

Visuté kočky s motorovým pohonem

Visuté kočky s motorovým pohonem mají velký výkon při malých rozměrech. Jsou vybaveny dvěma elektromotory. Jeden pro elektrický kladkostroj a druhý pro motorové pojezdové ústrojí. Elektromotory jsou ovládány dálkově. Visuté kočky s motorovým pohonem se vyrábějí pro zdvihání břemen do hmotnosti 5t s rychlostí zdvihání až 20m/min.

obrazek

Obr. 3: Visutá kočka s elektrickým pohonem

Zdroje
 • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
 • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

 • Obr. 1: Visutá kočka s ručním pohonem. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 2: Visutá kočka s ručním pohonem s převodovým ústrojím pro pojezd. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 3: Visutá kočka s elektrickým pohonem. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 4: Pojezdová kočka GT2x3, www.eulift.cz, [online], © 2010 [cit. 2014-12-03], Dostupné z: http://www.eulift.cz/pojezdove-kocky/97-pojezdova-kocka-gt2x3.html
 • Obr. 5: Elektrický pojezd VTE/VTEF, www.vingu.cz, [online], © 2014 [cit. 2014-12-03], Dostupné z: http://www.vingu.cz/katalog/zdvihaci-zvedaci-zarizeni/pojezdove-kocky/elektricky-pojezd-vte-vtef
Kontrolní otázka

1. Jak se rozdělují visuté kočky podle pohonu?

2. Popište funkci visuté kočky s ručním pohonem.

3. Popište funkci visuté kočky s motorovým pohonem-

Obrázek

Obr. 4: Pojezdová kočka GT2x3

Obrázek

Obr. 5: Elektrický pojezd VTE/VTEF