Stroje pro dopravu látek kapalných

Stroje pro dopravu látek kapalných

Patří k nejdůležitějším výrobním prostředkům a jsou naprosto nezbytné v nejrůznějších odvětvích průmyslové výroby. Umožňují průběh technologických procesů, dopravu a oběh kapalných surovin i výrobků.

Účelem strojů pro dopravu kapalin je přemístění tekutiny z jednoho prostoru do druhého pomocí potrubí. Aby se kapalina v potrubí pohybovala, musí stroj vynaložit určitou práci, tzn. vytvořit podmínky pro pohyb. Mění tedy mechanickou práci na tlakovou a pohybovou energii kapaliny, jde tedy o tzv. generátor. Tyto stroje nazýváme čerpadla.

Práce potřebná k dopravě kapalin se může přepravované látce předat dvojím způsobem:

  • přímým zmenšováním pracovního prostoru - čerpadla pístová nebo objemová,

  • přímo předáváním energie tekutině lopatkami rychle rotujícího oběžného kola - čerpadla rotační, lopatkové.

Rozdělení čerpadel

Čerpadla slouží k čerpání kapaliny za účelem její dopravy z jednoho prostoru do druhého. Používají se pro nejrůznější druhy kapalin v průmyslu i v zemědělství, pro čiré, řídké kapaliny, ale i husté až kašovité látky, vodu s tuhými částicemi apod. Existuje mnoho druhů čerpadel.

Podle principu činnosti dělíme čerpadla:

Čerpadlo nasává kapalinu z potrubí s nízkým tlakem nebo z níže položené spodní nádrže a vytlačuje ji do potrubí s vyšším tlakem, nebo do výše položené horní nádrže. V případě, že jde o nádrže, mluvíme o tzv. čerpací stanici.

obrazek

Obr. 1: Schéma čerpací stanice

1- motor, 2- čerpadlo, 3- sací potrubí, 4- výtlačné potrubí, 5- horní nádrž,

6- sací koš

Při sání vzniká v sacím hrdle čerpadla podtlak, který slouží k tomu, aby atmosférický tlak vytlačil kapalinu do geodetické sací výšky (hsg). Maximální hodnota sací výšky je závislá na velikosti atmosférického tlaku, sacím tlaku (velikosti podtlaku v sacím potrubí) a hustotě čerpané kapaliny.

obrazek

Obr. 2: Omezení sací výšky atmosférickým tlakem

Při vytlačování kapaliny musí čerpadlo vytlačit kapalinu do geodetické výtlačné výšky (hvg).

Zdroje
  • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
  • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
  • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

  • Obr. 1: Schéma čerpací stanice. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
  • Obr. 2: Omezení sací výšky atmosférickým tlakem. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
  • Obr. 3: Automatická čerpací stanicewww.bkt.cz, [online], © 2014 [cit. 2014-12-04], Dostupné z: http://www.bkt.cz/sor/tlaks/tlaks.asp
Kontrolní otázka

1. Co je účelem strojů pro dopravu kapalin?

2. Jakými způsoby lze předat kapalině potřebnou práci k její dopravě?

3. Jak se dělí čerpadla podle principu činnosti?

Komentář

Vhodné i pro žáky ZŠ

Obrázek

Obr. 3: Automatická čerpací stanice