Odstředivá čerpadla

Odstředivá čerpadla

Hlavními částmi odstředivého – hydrodynamického čerpadla jsou:

 • oběžné kolo,

 • převaděč,

 • spirální skříň.

Oběžné kolo má lopatky zakřivené tak, že nabírají kapalinu a pomocí odstředivé síly ji urychlují, tzn. že čerpaná kapalina má na obvodu oběžného kola vyšší rychlost než při vstupu. Poté vstupuje kapalina do lopatek pevného převaděče - difuzoru, kde její rychlost klesá a mění se v tlak. Po průchodu převaděčem je kapalina vytlačována do spirální skříně a výtlačného hrdla.

Odstředivá čerpadla jsou konstrukčně upravena podle účelu použití, tzn. jiná čerpadla jsou pro studené kapaliny, jiná pro horké. V poměru ke své hmotnosti a rozměrům jsou výkonnější a tím i levnější, než čerpadla objemová. Na rozdíl od objemových čerpadel dodávají kapalinu plynule bez přerušení do výtlačného potrubí.

Obr. 1: Schéma jednostupňového odstředivého čerpadla s převaděčem

1– spirální skříň, 2- oběžné kolo, 3 – převaděč, 4 – sací hrdlo

Obr. 2: Schéma čerpací stanice s jednostupňovým odstředivým čerpadlem

Jednoduchá čerpadla nemají převaděč, kapalina z oběžného kola proudí přímo do spirální skříně.

Obr. 3: Jednostupňové radiální čerpadlo

1– oběžné kolo, 2- spirální skříň, 3– hřídel, 4– stojan, 5– sací hrdlo,

6– výtlačné hrdlo, 7- ucpávka, 8- ložiska, 9- vyrovnávací otvor,

10- zavodnění ucpávky, 11- odvzdušňovací otvor, 12- zavodňovací otvor,

13- těsnící kroužky

Jednostupňová čerpadla mají jedno oběžné kolo a používají se ve vodárenství, v zemědělství, v průmyslu atd. Mohou dopravovat vodu o teplotě až 120 oC. Vyrábějí se pro průtoky až 1,1 m3/min a dopravní výšky 53 metrů. Jsou poháněna elektromotorem.

 

Vícestupňová odstředivá čerpadla se používají pro čerpání do vyšších výšek. Jsou to čerpadla s více oběžnými koly a převaděči řazenými za sebou, což jim umožňuje dosahovat vyšších tlaků a tím větší výtlačné výšky. Převaděče slouží k převedení radiálního výstupu kapaliny z jednoho oběžného kola na axiální vstup do následujícího oběžného kola. 

Obr. 4: Třístupňové radiální čerpadlo

1– oběžná kola, 2– převaděče

Odstředivá čerpadla jsou nejrozšířenější, jednoduchá a nejsou náročná na údržbu. Pro správnou činnost se musí mazat ložiska a před spuštěním se musí čerpadlo naplnit kapalinou.

Zdroje
 • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
 • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

 • Obr. 1: Schéma jednostupňového odstředivého čerpadla s převaděčem. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 2: Schéma čerpací stanice s jednostupňovým odstředivým čerpadlem. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 3: Jednostupňové radiální čerpadlo. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 4: Třístupňové radiální čerpadlo. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
 • Obr. 5: Odstředivé čerpadlo, www.automatizace.hw.cz, [online], © 1997-2014 [cit. 2014-12-03], Dostupné z: http://automatizace.hw.cz/principy-prumyslovych-cerpadel-4dil-odstrediva-cerpadla
 • Obr. 6: Samonasávací vícestupňové čerpadlo TECNOSELF 25, www.sig-impex.cz, [online], © 2014 [cit. 2014-12-04], Dostupné z: http://www.sig-impex.cz/cerpadla-tecnoself-25
Kontrolní otázka

1. Vyjmenujte hlavní části hydrodynamického čerpadla.

2. Popište princip funkce odstředivého čerpadla.

3. Popište princip funkce vícestupňového hydrodynamického čerpadla.

Obrázek

Obr. 5: Odstředivé čerpadlo

Obrázek

Obr. 6: Samonasávací vícestupňové čerpadlo TECNOSELF 25