Oběhová soustava

OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Jednou z důležitých základních životních funkcí je látková přeměna – metabolismus. V lidském těle probíhají složité chemické reakce, pro které je důležité přijímání a vydávání látek a energie. Tyto produkty látkové přeměny jsou pak dále zpracovány, nebo z těla odstraňovány.

Přísun látek důležitých pro život zabezpečuje oběhová soustava neboli soustava cév. Uvnitř cév je buď krev, anebo míza. Pohyb krve zabezpečuje srdce, pohyb mízy zprostředkovává svalová kontrakce. Podle toho oběhovou soustavu dělíme na soustavu krevní nebo soustavu mízní.

Hlavní funkcí oběhové soustavy je:

  • udržování stálosti vnitřního prostředí (homeostázy);

  • zajišťovat oběh krve;

  • regulace tělesné teploty;

  • ochrana před škodlivinami.

Obr. 1: Oběhová soustava

Dílčí lekce
Zdroje
  • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
  • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
  • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
  • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

  • Obr. 1: Autor neznámý. Úvod do biologie člověka. Biologie člověka. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.biologie.websnadno.cz
Víte, že ...

... při tělesné práci může spotřeba kyslíku srdce stoupnout na hodnotu okolo 200 - 250 ml za minutu, která by stačila na pokrytí celého organismu za klidových podmínek? 

... srdce se u dospělého člověka stáhne v průměru 70 krát za minutu? Za hodinu to je tedy 4 200 krát. Za rok se počet stahů dostane na 37 500 000 a za 70 let 2 500 000 000 úderů.

... jediným tepem je schopno srdce vypudit ze síně 60 - 80 ml krve? To znamená 250 litrů za hodinu, 6 000 litrů za den, 2 200 000 litru za rok a 150 000 000 za 70 let.

Kontrolní otázka

Vhodné i pro ZŠ

Jaké jsou hlavní funkce oběhové soustavy?

Co je to metabolismus?

Co zabezpečuje srdce?

Jaké jsou dvě nejzákladnější tekutiny v oblasti oběhové soustavy?