Krev

KREV (sanguis)

Krev je neprůhledná červená tekutina. V těle dospělého člověka koluje okolo 4,5 – 6 litrů krve. Množství krve závisí na věku a hmotnosti člověka. Muži mají více krve než ženy. Hustota krve je vyšší než hustota vody. Teplota krve je okolo 38° C a její pH se pohybuje mezi 7, 36 a 7, 44.

Tato tekutá tkáň se skládá z krevní plazmy a z krevních elementů (krvinek).

Obr. 1: Krevní transfuze

Zdroje
  • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
  • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.

Obrázky

  • Obr. 1: Autor neznámý. Červená barva krve. Oko. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://oko.yin.cz/39/cervena-barva-krve/cervena-barva-krve.jpg
  • Obr. 2: Autor neznámý. Laboratorní vyšetření. Obnovený blog o ošetřovatelství. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://gebymaruska.blog.cz/0904/laboratorni-vysetreni
Dílčí lekce
Víte, že ...

... za jeden den se v lidském těle obnoví až 50 ml krve? Za rok se tak vytvoří 18 litrů této tekutiny. Celý krevní objem se vymění třikrát do roka. 

Zapamatuj si

Vhodné i pro ZŠ

Krev

  • Neprůhledná, rudá.
  • Celkový objem v těle člověka 4 - 6 litrů.
  • Teplota krve okolo 38° C.
  • Z více jak 90 % je tvořena vodou.
  • Krev se dále rozděluje na jiné složky - červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky, plazma.
Obrázek

Obr. 2: Krevní vyšetření

Zajímavost

První den po porodu je v 1 mm3 krve kolem 5,5 milionu erytrocytů. Kojenec má červené krvinky již zredukované a to na počet 3,8 milionu v 1mm3.

Zredukovány jsou i leukocyty. Kdy po porodu je v 1 mm20 000. Ve věku 4 roky je jich už jen 4 000.