Zpracování dřeva

Zpracování dřeva

 

hlavni_uvod.jpg</ Použitá literatura a zdroje ENERGIE STROMU.CZ, Energie Stromu.cz. Energie stromů-Home [online]. [cit. 29.3.2014]. Dostupný na WWW: http://www.energiestromu.cz/img_images/mini-tree.jpg

Obr. 1: Úvod

Anotace oblasti

Člověk již od počátku dějin lidstva využívá ke svým potřebám dřevo, a to nejen jako palivo pro rozdělání a udržování ohně, ale i jako zbraň, materiál ke stavbě příbytků, k následnému vybavení, ale i pro jeho krásu. Dřevo jako surovina vzniká poměrně dlouho, a proto je zapotřebí znát jeho jednotlivé vlastnosti, jako jsou mechanické, fyzikální, estetické, ale i jiné, abychom byli schopni tento krásný a vůní prosycený materiál hospodárně využít. Tato část učebnice je zaměřena na jeho zpracování, příbuzné materiály, spojování, opracování, povrchovou úpravu a pracovní postupy při výrobě.

Zdroje
  • Videa  použita se souhlasem z archivu Střední školy polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79

Obrázky

  • Obr. 1: Úvod, Energie Stromu.cz. Energie stromů-Home [online]. [cit. 29.3.2014]. Dostupný na WWW: http://www.energiestromu.cz/img_images/mini-tree.jpg
Video
This div will be replaced by the JW Player.

Vhodné i pro žáky ZŠ

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Vhodné i pro žáky ZŠ