Dřevo a materiály na bázi dřeva

Dřevo a materiály na bázi dřeva

Dřevo je snadno dostupný přírodní materiál s výbornými izolačními a mechanickými vlastnostmi, který již od počátku lidstva slouží jako obnovitelný zdroj energie a všestranná surovina, např. pro tato využití:

  • výroba nábytku,

  • stavebnictví (dveře, zárubně, rámy, nosné konstrukce, podlahy, schodiště, střechy, izolace…),

  • výroba nástrojů a nádob (např. sudů…),

  • palivo (energetický zdroj),

  • výroba řeziva,

  • výroba aglomerovaných materiálů,

  • výroba lodí a jachet,

  • výroba papíru,

  • umění (umělecké předměty, sochařství, kulisy…),

  • další využití (např. pryskyřice…).

 

Zdroje