Funkce krve

FUNKCE KRVE

Krev je životně důležitou tekutinou. Její základní funkce jsou:

 • transportní (červené krvinky):

  • přenáší kyslík a oxid uhličitý mezi plícemi a tkáněmi;

  • přenáší vstřebané živiny z trávicího traktu k buňkám;

  • přenáší odpadové látky do míst jejich vylučování;

  • přenáší hormony z místa jejich tvorby k cílovým orgánům;

 • termoregulační:

  • podílí se na udržování stálé tělesné teploty;

  • transportuje teplo do kůže a dalších orgánů;

 • obranná (bílé krvinky):

  • chrání organismus proti infekci;

  • chrání organismus před choroboplodnými zárodky a škodlivinami;

 • hemostatická (krevní destičky):

  • podílí se na zástavě krvácení;
 • integrální:

  • zajišťuje humorální jednotu;

  • rozvádí do těla potřebné živiny;

  • rozvádí po těle chemické látky - hormony.

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • Zajímavosti o krvi. Motorkáři pro život. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.motorkariprozivot.cz/zajimavosti-o-krvi/

Obrázky

Obr. 1: Autor neznámý. Richard Lower. Wikipedia. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Lower_(physician)

Víte, že ...

 

... první historicky prokazatelný krevní převod se uskutečnil v roce 1665? Provedl jej v Oxfordu anglický fyziolog Richard Lower (1631 – 1691) mezi dvěma psy. Krční tepnu psa – dárce spojil stříbrnou trubicí s krční žilou pokusně vykrváceného psa – příjemce.

Obr.1: Richard Lower

Kontrolní otázka

Vhodné i pro ZŠ

Co je nejzákladnější úkol krve?

Jaké další základní funkce má krev? Zkus je popsat.

 

Zajímavost

Nejvíce pacientů potřebuje krevní transfuzi v souvislosti s krváce­ním do zažívacího traktu.

Největší spotřeba krve (více než 15 jednotek) je při opera­cích cévních a transplantační chirurgie.

Než se může krevní plazma podat pacientům, leží tato krevní složka v karanténě po dobu šesti měsíců.

Muži mají více krevního objemu. Zodpovědný je za to hormon testosteron, který pozitivně ovliňuje krvetvorbu.