Ruční elektrické nářadí

Ruční elektrické nářadí

MECHANIZOVANÉ NÁŘADÍ

Pro usnadnění práce se místo ručního nářadí často používají ruční stroje. Mechanizované ruční nářadí nebo též přenosné stroje jsou malé lehké stroje. Ty umožňují rychlejší a mnohem preciznější práci. Pro svou malou hmotnost se hodí zejména pro stavební a montážní práce. Nářadí má široké použití všude tam, kde nelze z jakéhokoliv důvodu použít stabilní stroje a kde nahradí práci ručního nářadí a nástrojů.

Ruční mechanizované nářadí rozdělujeme podle pohonu:

 • elektrický: jednofázový, třífázový nebo akumulátorový,

 • pneumatický,

 • se zážehovým motorem (benzinový),

 • hydraulický.

Mechanizované ruční nářadí lze rozdělit dle účelu technologického použití:

 • pily - kotoučové, řetězové, přímočaré, pásové,

 • dlabačka - řetězové,

 • frézky - hoblíky, horní frézky, lamelové drážkovací frézky,

 • vrtačky, akumulátorové vrtačky a vrtací kladiva,

 • brusky - pásové, vibrační, brusky s talířovým kotoučem,

 • spojovací nářadí - hřebíkovačky a sponkovačky.

Nejpoužívanější jsou elektrické pro svoji dostupnost, spolehlivost a nenáročnou údržbu. Pokud je požadován větší výkon, používá se nářadí napájené ze sítě. U méně výkonných a v případě nemožnosti napájení ze sítě se volí nářadí akumulátorové.

PILY

Pily se dělí na:

 • kotoučové,

 • řetězové,

 • pásové,

 • přímočaré.

Ruční kotoučová pila

obrazek

Obr. 1: Ruční kotoučová pila

Ruční řetězová pila

obrazek

Obr. 2: Ruční řetězová pila

Ruční tesařská řetězová pila

obrazek

Obr. 3: Ruční tesařská řetězová pila

Ruční přímočará pila

obrazek

Obr. 4: Ruční přímočará pila

Pásová pila

obrazek

Obr. 5: Pásová pila

FRÉZKY

Ruční frézky se dělí na:

 • hoblíky,

 • horní svislé frézky,

 • lamelové drážkovací frézky.

Ruční hoblík

obrazek

Obr. 6: Ruční hoblík

Ruční horní svislá frézka

obrazek

Obr. 7: Ručníhorní svislá frézka

Lamelová drážkovací frézka

obrazek

Obr. 8: Lamelová drážkovací frézka

RUČNÍ EL. VRTAČKY

Ruční el. vrtačky se dělí na:

 • ruční el. vrtačky „klasické“ a tesařské,

 • akumulátorové,

 • vrtací kladiva.

Ruční elektrická vrtačka „klasická“

obrazek

Obr. 9: Ruční elektrická vrtačka

Ruční elektrická vrtačka akumulátorová

obrazek

Obr. 10: Ručníelektrická vrtačka akumulátorová

Vrtací kladivo

obrazek

Obr. 11:Vrtací kladívo

BRUSKY

Brusky rozlišujeme:

 • ruční pásové brusky,

 • vibrační a trojúhelníkové brusky,

 • brusky s talířovým kotoučem - excentrické a rotační,

 • úhlové brusky.

Ruční pásová bruska

obrazek

Obr. 12: Ruční pásová bruska

Ruční vibrační bruska

obrazek

Obr. 13: Ruční vibrační bruska

Bruska s talířovým kotoučem

obrazek

Obr. 14: Bruska s talířovým kotoučem

Úhlová bruska

obrazek

Obr. 15: Úhlová bruska

Zdroje
 • JANÍČEK, František, Ján VOZÁR a František ZBOŘIL. Výrobní zařízení pro učební obory Zpracování dřeva. 2 vydání. Informatorium 1995. 254 s. ISBN 80-85427-61-3.
 • KUBĚNA, Ludvík. Tesařská technologie pro 2. ročník SOU. 3 vydání. Sobotáles 1995.113 s. ISBN 80-85920-05-0
 • UHLÍŘ, Alois. Technologie výroby nábytku II. 1. vydání. Informatorium 1993. 251 s. ISBN 80-85427-32-X.

Obrázky:

 

Obrázek

Obr. 16: Logo

Obrázek

Obr. 17: Logo

Obrázek

Obr. 18: Logo