Kotoučové pily

Kotoučové pily

Kotoučová pila je stroj, který rozděluje dřevěný materiál pilovým kotoučem otáčejícím se v jednom směru rovnoměrnou rychlostí. Materiál se buď vede do řezu nebo posuvným zařízením, nebo zůstává v klidu a do řezu je veden pilový kotouč. Jedná se o nejrozšířenější druh strojů na mechanické obrábění dřeva. V provozech jsou dnes používány kotoučové pily různých typů, jako např. stolové, kyvadlové, ramenové, vahadlové, formátovací, rozřezávací, omítací. Při práci s nimi vzniká největší počet závažných úrazů.

Rozdělení kotoučových pil

  • rozřezávací,

  • přeřezávací,

  • stolní kotoučové.

Vícelistá kotoučová rozřezávací pila

Jedná se o stroj určený pro hromadné rozřezávání prken a fošen několika pilovými kotouči na lišty a hranolky.

PWR412

Obr. 1: Vícelistá kotoučová rozřezávací pila

Přeřezávací pily

Tyto stroje jsou určeny k příčnému přeřezávání dřevního materiálu. Mohou být ramenové nebo kyvadlové.

Ramenová zkracovací pila

obrazek

Obr. 2: Ramenová zkracovací pila

Kyvadlová zkracovací pila

obrazek

Obr. 3: Kyvadlová zkracovací pila

Stolní kotoučová pila

Tato pila se používá na podélné, příčné a šikmé řezání dřeva. Dřevo položené na stůl se ručně nebo strojně posouvá do řezu.

obrazek

Obr. 4: Stolní kotoučová pila

Formátovací pila

Je určena k formátování velkoplošných materiálů pomocí hlavního a předřezávacího pilového kotouče.

obrazek

Obr. 5: Formátovací pila 

Zdroje
  • JANÍČEK, František, Ján VOZÁR a František ZBOŘIL. Výrobní zařízení pro učební obory Zpracování dřeva. 2 vydání. Informatorium 1995. 254 s. ISBN 80-85427-61-3.
  • KUBĚNA, Ludvík. Tesařská technologie pro 2. ročník SOU. 3 vydání. Sobotáles 1995.113 s. ISBN 80-85920-05-0.
  • UHLÍŘ, Alois. Technologie výroby nábytku II. 1. vydání. Informatorium 1993. 251 s. ISBN 80-85427-32-X.

Obrázky:

Obrázek

Obr. 6: Logo

Obrázek

Obr. 7: Logo

Obrázek

Obr.8: Logo

Zajímavost

Bezpečná pila

Vhodné i pro žáky ZŠ.