Spodní svislá frézka

Spodní svislá frézka

obrazek

                                                                                     Obr. 1: Frézka

Spodní svislá frézka je stroj, patřící do skupiny tvarového frézování. Frézuje dřevo nebo materiály na jeho bázi frézou:

 • celistvou

 • vsazenou – výměnou

 • složenou

 • sadou fréz.

Frézka: stroj

obrazek

                                                                  Obr. 2: Pravítka

Fréza: nástroj

                                                        Obr. 3: Nástroj

 

                                                      Obr. 4: Sada 

Nástroj je upnut na svislém vřetenu, které je uloženo ve spodní části stroje pod pracovním stolem. Spodní frézka slouží k celé řadě pracovních operací jako je výroba:

 • drážek,

 • polodrážek,

 • profilů hran i ploch,

 • výrobě konstrukčních spojů,

 • řezání.

Mohou být na ní dále obráběny přímé i tvarové dílce. Řezný pohyb u fréz je rotační a obrobek bývá zpravidla přiváděn k nástroji ručně nebo pomocí podávacího zařízení. Spodní frézky jsou buď jednovřetenové, nebo dvouvřetenové, s pevným, pohyblivým nebo sklonitelným vřetenem. Spodní svislá frézka se skládá z těchto hlavních částí: stůl, vřeteno, matice vřetena, suporty pro polohování a výškové nastavení, elektromotor, řemenice, řemeny, odnímatelné pravítko, trn, distanční kroužky, upínací matice, spínací skříň, odsávání, bezpečnostní prvky – pera, kryty, fréza. Součástí stroje dále může být čepovací vozík nebo saně a také přídavné rameno a podavač.

Na pracovním stole otvor pro samotné vřeteno frézky, který může být pomocí vsazovacích kroužků upraven na různé průměry nástroje. Vodící odnímatelné pravítko slouží pro vedení obrobku při přímočarém obrábění a skládá se ze dvou polovin. Ty jsou uloženy posuvně v podélném směru, aby bylo možné seřídit otvor potřebný při obrábění na co nejmenší velikost z důvodu bezpečnosti. Vřeteno frézky je uloženo v kuličkových ložiskách ve výškově nastavitelném suportu, který se může u některých typů naklápět až do úhlu 45°. Přes kuželovou stopku s přesuvnou maticí je trn frézky spojen s vřetenem frézky. Nástroje potřebné pro frézování se na trn frézky upevňují upínací maticí a vymezovacími- distančními kroužky. Průměr frézovacího trnu je závislý na typu stroje a bývá 30 nebo 40 mm. Protože je vřeteno frézky při vypnutí stroje brzděno, tak dalším bezpečnostním prvkem je drážka nebo čep v trnu frézky, který brání samovolnému uvolnění upínací matice. Abychom mohli používat různé velikosti fréz, musí mít stroj možnost regulaci otáček. Tato funkce se liší dle typu výrobce i samotný počet otáček je různý. V současné době je možné do některých typů trnu frézky umístit i stopkovou frézu. Z tohoto důvodu jsou stroje vybaveny i možností většího počtu otáček. Nejběžnější počet otáček je:

                                                            Obr. 5: Řemenice

                                                Obr. 6: Řemenice, spodní pohled

 • 3000 ot/min.

 • 6000 ot/min.

 • 9000 ot/min.

Rychlost posuvu se pohybuje od 8 do 60 m/min.

Vřeteno frézy se obecně otáčí doprava, z pohledu pohonu ve směru hodinových ručiček. Protože je při speciálních pracích potřebné opačné otáčení, rozlišujeme frézování na:

Nesousledné a sousledné frézování

Výhody sousledného frézování:

 • kvalitnější obrobená plocha,

 • větší životnost nástroje,

 • větší produktivita,

 • musí být dobře seřízený stroj, aby výhody platily,

 • rázy se částečně odstraní použitím šikmého ozubení.

Na spodních svislých frézkách můžeme obrábět pomocí:

 • vodícího pravítka,

 • pomocí ložiska a šablon,

 • pomocí frézovacího jazýčku,

 • pomocí přídavné frézovací podkovy,

 • pomocí čepovacího vozíku,

obrazek

                                                                      Obr. 7: Čepovací vozík

 

 • pomocí čepovacích saní.

Rozdělení a použití jednotlivých nástrojů tvarového frézování:

Frézy se vsazenými zuby

                                                        Obr. 8: Vsazená fréza

Skládají se z tělesa nástroje, které je osazeno nerozebíratelně připojenými břity. Jako materiál pro jednotlivé břity se používá rychlořezná ocel, slinuté karbidy, stelity nebo polykrystalický diamant. S touto konstrukcí se vyrábějí drážkovací frézy, zplošťovací frézy, vyduté, vypouklé a šikmé frézy.

Celistvé frézy

                                                     Obr. 9: Celistvá fréza

Mají těleso s upínacím otvorem i břity nástroje z jednoho materiálu. Protože tyto nástroje mění při ostření svůj původní tvar a mají i malou životnost, tak se používají jen výjimečně.

 

                                                   Obr. 10: Složená fréza

Tyto jsou složeny z několika vzájemně rozebíratelně spojených částí. Nosná část břitů je vyměnitelně spojená s tělesem frézy. K této skupině nástrojů patří polodrážkovací, hoblovací, profilovací hlavy, otočné hlavy, nastavitelné drážkovací frézy, šikmé frézy a čepovací kotouče. Tato skupina fréz je v současné době velmi oblíbena.

 

                                                   Obr. 11: Sada fréz

Skládají se z několika společně upnutých jednotlivých nástrojů. Používají se zde celistvé frézy, frézy se vsazenými zuby a složené frézy. Povolené otáčky u sad fréz se řídí vždy podle celistvé frézy s nejmenšími povolenými otáčkami. Používají se například při výrobě oken nebo jako drážkovací fréza při výrobě palubek

 

                                                    Obr. 12: Kyvný kotouč

Jedná se o pilové kotouče s průměrem nejčastěji do 250 mm. Kotouč je upnut ve speciálním excentrickém pouzdře, které umožňuje korekci excentrického usazení pilového – řezného kotouče v pouzdře. Tyto kyvné kotouče se používají při výrobě rozporů, čepů, drážek a polodrážek. Jejich nevýhodou je, že zanechávají stopu po frézování, a proto se hodí pouze na skrytá místa, jako jsou právě spoje apod.

 

 

                                                     Obr. 13: Rozšíření stolu

 

 

Údržba spodní svislé frézky spočívá:

 • Kontrole stavu a kvality frézovacích nástrojů – správně nabroušeny a seřízeny u výměnných fréz.

 • Kontrole ložisek u vřetena a přídavného ramena.

 • Prohlídce jednotlivých, zvláště pohyblivých částí stroje.

 • Mazání ložisek, třecích ploch suportu a čepovacího vozíku.

Zásady správného frézování:

 

 • Frézování podélných stran – to je zapotřebí provádět pouze s úplnou ochranou před položením rukou na nástroj. Prostor na třísky je třeba posunutím polovin pravítka udržovat co nejmenší. Nebezpečné místo nad obrobkem musí být zakryto. U velkého množství prací může být také použito posuvné zařízení pro větší komfort a bezpečnost. To je vhodné nastavit tak, aby jeho posuvné válečky tlačily materiál směrem k pravítku. Postačující sklon válečků je cca 5°.

 • Frézování úzkých obrobků – zde je zapotřebí počítat s tím, že tyto obrobky již nemohou být bezpečně přiváděny ručním posuvem. Při práci zajišťují dostatečný přítlak na stůl a pravítko přítlačné pružiny nebo válečky. I zde musí být prostor pro obrábění zakrytý vhodnými pomůckami.

 • Frézování úzkých příčných stran – zde je vhodné použít dostatečně široké posuvné desky, která se pevně upne do výměnné rukojeti.

 • Osazovací frézování – jelikož je zde pravděpodobnost zpětného vrhu, musí se provádět s pojistkou proti němu. Upínací prvky na nástavci stolu umožňují osazovací frézování dlouhých obrobků a zároveň slouží jako koncové dorazy.

          Bezpečnost práce na spodních svislých frézkách 

Zdroje

 

 • JANÁK, Karel. KRÁL, Pavel. ROUSEK, Miroslav. Výrobní zařízení pro UO Truhlář: stroje a zařízení pro zpracování dřeva. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2007. ISBN 978-80-7333-057-6. s . 140 – 144.
 • JANÍČEK, František. Strojnictví: stroje a zařízení pro zpracování dřeva. Vyd. 1. Sobotáles, 1996. ISBN 80-859-2018-2. s . 206 – 212.

Obrázky

 • Obr. 1-13: použity se souhlasem firmy DOBRÉ STROJE, Dobré Stroje s.r.o.. Dřevoobráběcí stroje a nástroje pro řemeslníky[online]. [cit. 29.3.2014]. Dostupný na WWW: http://www.dobrestroje.cz/

 

 

Přílohy
spodní svislá frézka.doc Stáhnout
Video
This div will be replaced by the JW Player.
Odkaz

 spodní frézka – Dobré stroje

http://www.youtube.com/watch?v=RrsbwZyW-dc

 

spodní frézka s podavačem

http://www.youtube.com/watch?v=A7wbre-9kKQ

 

spodní frézka Houfek

http://www.youtube.com/watch?v=Rn2VFFz6vJo

Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma Dobré Stroje, s.r.o.

Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma Holzmann

Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma Rojek, s.r.o.

Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma Houfek, a.s.

Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma Makita, s.r.o.

Video
This div will be replaced by the JW Player.
Video
This div will be replaced by the JW Player.
Zapamatuj si

Příprava spodní svislé frézky před samotným frézováním     

 • Připevnění nástroje na trn pomocí upínací matice a distančních kroužků
 • Volba vhodných otáček v závislosti na:
 • -velikosti frézy
 • -druhu materiálu a jeho tvrdosti
 • Připevnění podélného pravítka a jeho seřízení – předního a zadního pravítka
 • Nastavení výšky frézování
 • Nastavení hloubky frézování
 • Nastavení přítlačných per a bezpečnostních krytů
 • Připevnění odsávání
 • Zhotovení zkušebního kusu a jeho přeměření.
Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma Rojek, s.r.o.

Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma Felder, s.r.o.

Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma Modiso, v.o.s.

Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma Gerland, s.r.o.

Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma Gerland, s.r.o.

Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma Proma, s.r.o.

Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma Hammer

Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma BSP

Obrázek

Držitelem ochranné známky je Čapek Vladimír

Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma Frimulmac, S.P.A.