Olepovačka bočních ploch

Olepovačka bočních ploch

Olepovačky boků jsou stroje určené pro jednostranné nebo dvoustranné olepování boků a hran nábytkových dílců. Olepování patří mezi technologicky nejnáročnější operace z kategorie dodatečných povrchových úprav. Olepovat lze pásy (fóliemi) a lištami, které se dle použitého materiálu dělí na:

 • Dýhy,

 • Plasty (reaktoplasty):

  • Brusné fólie bez povrchových úprav,

  • Povrchově upravené fólie,

  • Lamináty.

Součástí olepovaček bývají často i další technologicky funkční jednotky.

Rozdělení olepovaček

 • Polohové (stacionární),

 • Průběžné (kontinuální).

Průběžné olepovačky se dále dělí na:

 • Jednostranné,

 • Dvoustranné:

  • Pro olepování rovných (kolmých) boků,

  • Pro olepování plošných tvarovaných boků.

Nejdůležitější kategorii olepovaček představují olepovačky hran.

obrazek

Obr. 1: Olepovačka hran ("hranovačka")

Postup při olepování bočních ploch

 • Nanesení lepidla na plochy,

 • Přiložení olepovacího materiálu,

 • Přitlačení materiálu,

 • Vytvrzení lepidla,

 • Odstranění přesahu olepovacího materiálu.

obrazek

Obr. 2: Schéma olepování: 1 – nános lepidla a přísun olepovacího materiálu, 2 – ořez přečnívajícího materiálu na délku, 3 – ořez přečnívajícího materiálu na šířku, 4 – kartáčovací jednotka, 5 – zkosení hran, 6 – brousící jednotka, 7 – škrabka, 8 – broušení zkosených hran

Metody olepování bočních ploch

Technologické principy olepování jsou založeny na následujících metodách:

 • Horko – studená metoda (ohřátí lepidla, nanesení, spojení s olepovaným dílcem, vychladnutí),

 • Studeno – teplá metoda (nanesení studeného lepidla na lepicí pásku, aktivace lepidla teplem, spojení s olepovaným dílcem, vychladnutí).

Použitá lepidla

Pro lepení se využívá nejen klasických typů tavných lepidel, ale také modifikovaných přírodních a syntetických pryskyřic a esterů pryskyřic, změkčovadel, ředidel, antioxidantů a zesilujících plnidel, které přizpůsobují lepidla speciálním účelům využití.

Klasické typy tavných lepidel:

 • Etylenvinylacetátová lepidla,

 • Lepidla z terpolymerátů kyseliny akrylové, esteru kyseliny akrylové a etylenu,

 • Polyéterová lepidla,

 • Polyuretanová lepidla,

 • Polyamidová lepidla,

 • pro montážní lepení dílců:

  • polyvinylacetátová lepidla (PVAC),

  • v menší míře i močovinoformaldehydová lepidla (UF).

Důležitým faktorem použití toho kterého lepidla je tzv. termostabilita. Díky neustálému vystavování lepidel vysokým teplotám může docházet k tzv. oxytermodefektům, které negativně ovlivňují vlastnosti lepidel. Tyto defekty lze rozeznat jako silné hnědnutí a stálé zhušťování lepidlové taveniny až na černou usazeninu. Zhuštění vede k závadným spojům a pomalé degradaci, jež zhoršuje adhezi a kohezi (adheze a koheze).

Lisovací parametry

Kromě typu použitých lepidel a druhu a stavu dřeva ovlivňují výsledné vlastnosti produktu i lisovací parametry, zejména pak lisovací teplota, lisovací tlak a doba lisování.

Konstrukce olepovaček

Stroj se skládá ze základového příčného rámu, na němž je upevněn jeden pevný a druhý šířkově nastavitelný podélný stojan. Každý stojan má řetězovou dráhu, ve které se vede článkový řetěz s plynule regulovatelnou rychlostí. Tento řetěz tvoří stůl stroje. Nad řetězovými dráhami jsou na stojanu upevněny ručně nastavitelné přítlačné dráhy. Na přední ploše stojanu jsou umístěna naváděcí pravítka k navedení dílce do stroje. Na ploše stojanu jsou za sebou seřazeny tyto pracovní jednotky:

 • Mazací zařízení pro nanášení lepidla na bok dílce,

 • Výkyvné zásobníky dýhové (či plastové) pásky s podavači,

 • Boční přítlačné zařízení,

 • Zařezávací zařízení pro příčné dělení pásky,

 • Horní a spodní frézovací jednotky pro odfrézování přebývající pásky,

 • Univerzální frézovací jednotky pro frézování drážky v boku dílce,

 • Srážecí jednotky, které pod úhlem 20 až 45 ° frézují bok dílce,

 • Odjehlovací jednotky, které odjehlují nebo odstraňují přebytečné lepidlo,

 • Brousicí jednotky boků dílce,

 • Kotoučové brousicí jednotky.

obrazek

Obr. 3: Průběžná dvoustranná olepovačka boků nábytkových dílců: 1 – přítlačná dráha, 2 – pravý stojan stroje, 3 – levý stojan stroje, 4 – řetězová dráha, 5 – elektrický rozvaděč, 6 – naváděcí pravítka, 7 – vytápěná nádržka mazacího zařízení, 8 – válečky bočního přítlačného zařízení, 9 – výkyvný zásobník podavače olepovacího materiálu, 10 – zařezávací a frézovací jednotky s krytem, 11 – univerzální frézovací jednotky, 12 – srážecí jednotky, 13 – odjehlovací jednotky, 14 – pásové brousicí jednotky, 15 – kotoučové brousicí jednotky

Základní technické údaje

 • Rozměry opracovaných dílců

  • Délka 250 až 2600 mm,

  • Šířka 200 až 1200 mm,

  • Tloušťka 8 až 40 mm (s přídavnými rozšířeními až 80 mm);

 • Tloušťka pásky 0,5 až 1,2 mm,

 • Celkový výkon elektromotorů stroje 9 kW.

Zdroje
Kontrolní otázka
 1. Vyjmenuj materiály, kterými lze olepovat.
 2. Uveď technologický postup při olepování bočních ploch.
 3. Uveď, jaký je rozdíl mezi horko - studenou a studeno - teplou metodou olepování.
 4. Popiš vlastními slovy, co je to termostabilita.
 5. Vyjmenuj druhy olepovaček.