Broušení

Broušení

Dřevo před natíráním musí být dobře vybroušené do hladka, aby nátěry měly pěkný vzhled a dostatečnou životnost. Zpravidla se brousí 2–3x, a to nejprve brusnými papíry hrubšího zrnění. Jemnějšími papíry se pak plochy dobrušují.

Při prvním broušení se brousí brusným papírem nejprve napříč dřevních let a při druhém po jejich směru. Po prvním broušení je vhodné povrch předmětu mírně navlhčit vodou nebo 3–5 % roztokem kostního klihu, aby se zvedla dřevní vlákna, která byla při předcházejícím broušení přimáčknuta k povrchu dílce. Tato vlákna se pak snáze obrousí a docílí se hladší plochy.

Při dokončování ploch mořením, transparentními laky nebo emaily se pak již vlákna dodatečně nezvedají a nátěr je hladký a čistý. Nános vody nebo kostního klihu musí být tak vydatný, aby všechna dřevní vlákna na povrchu byla stejnoměrně navlhčena. Namočené plochy se nechají schnout alespoň 2 hodiny při teplotě 20 °C a pak se vybrousí do hladké plochy. Pro první broušení se používá brusných papírů č. 60–100, pro druhé č. 120–180, eventuálně jemnějších.

Uvedený postup broušení je třeba dodržet hlavně u ploch, které budou dokončeny bezbarvými nebo transparentně obarvenými nátěry a mají mít dokonalý povrch. U větších ploch např. dřevěných plotů, vrat, chat apod. není možné vzhledem k pracnosti dodržet uvedený postup broušení. Zde postačí dodržet vpředu uvedené zásady přípravy povrchu dřeva a plochy přebrousit brusným papírem č. 80–100.

Pomůcky k broušení dřeva

Ideálním nástrojem v prvních fázích jsou jistě brusky. Díky nim je práce velmi rychlá a snadná, a poskytnou tak základní a prvotní opracování, aby bylo dřevo dokonale hladné, neobsahovalo žádné třísky, a zároveň mělo dokonalejší vzhled. Takových brusek existuje na našem trhu několik a jednou z oblíbených možností je takzvaná vibrační bruska. Není ale ani problémem improvizovat, a to třeba pomocí speciálního nástavce na vrtačku. V tomto ohledu je třeba říci, že je nutné brousit stejným směrem, jako se táhnou jednotlivá vlákna dřeva.

Zdroje

Obrázky: 

Obrázek

Obr. 1: Broušení pomocí špalíku a brusného papíru

Obrázek

Obr. 2: Broušení pomocí brusné houbičky

Obrázek

Obr. 3: Broušení pomoví elektrické vibrační brusky

Obrázek

Obr. 4: Ruční pásová bruska