Složení krve

SLOŽENÍ KRVE

Krev se skládá z plazmy, červených a bílých krvinek a krevních destiček.

Plazma

 • nažloutlá, lepkavá tekutina;

 • množství 3 litry;

 • složení: voda, bílkoviny, minerální látky, soli, vitamíny, hormony, cukry, tuky, cholesterol atd.

 

Erytrocyty (červené krvinky)

 • bezjaderné buňky (nemohou se dělit - rozmnožovat);

 • počet v 1 mmkrve: 4,5 - 5 milionů;

 • obsahují červené krevní barvivo - hemoglobin;

 • hlavní funkcí erytrocytů je transport dýchacích plynů;

 • tvorba: v červené kostní dřeni (hrudní kost, kyčelní kost…);

 • životnost: 120 dnů;

 • zánik: slezina, játra.

Obr. 1: Erytrocyty

Leukocyty (bílé krvinky)

 • mají jádro (jsou schopné dělení);

 • počet v 1 mmkrve: 4000 - 10 000;

 • životnost: granulocyty - několik dní, agranulocyty - dva měsíce;

 • tvorba: červená kostní dřeň;

 • funkce: zajišťují obranyschopnost;

 • mohou se aktivně pohybovat, postupovat cévní stěnou a dostávat se až ke tkáním (k místům poranění).

Obr. 2: Leukocyty

 

Trombocyty (krevní destičky)

 • tvar: nepravidelný, jde o úlomky těl obrovských buněk z kostní dřeně;

 • počet v 1 mm3: 150 000 - 300 000;

 • životnost: 9 - 12 dní;

 • tvorba: červená kostní dřeň;

 • funkce: srážlivost krve.

Obr. 3: Krevní destička

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámý. Krwinki czerwone – erytrocyty. Badania. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://badania-porady.com.pl/erytrocyty.html
 • Obr. 2: Autor neznámý. Leukocyty. Wikipedia. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://pl.wikipedia.org/wiki/Leukocyty
 • Obr. 3: Autor neznámý. Idiopatická trombocytopenická purpura. Symbinatur. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.symbinatur.com/Idiopaticka-trombocytopenicka-purpura-clanek-673.html
 • Obr. 4: Autor neznámý. Jan Swammerdam’s “portrait”. Jan Swammerdam. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.janswammerdam.org/portrait.htm
 • Obr. 5: Autor neznámý. ZLOŽENIE KRVI. Data kabinet. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.datakabinet.sk/sk/Vzdelavacie-materialy/Clovek-a-priroda/Ilustracie-a-obrazky/Zlozenie-krvi.html
 • Obr. 6: Autor neznámý. Erytrocyt. Szkonilctvo. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Erytrocyt

 

Víte, že ...

... celkový povrch červených krvinek ve vlásečnicích je zhruba 130m2? Ve vlásečnicích dochází k samotné výměně dýchacích plynů.

... ke zvýšené tvorbě červených krvinek, jako nositelů kyslíku, stačí prostředí z vyšší nadmořskou výškou, kde je méně vzduchu? Na málo kyslíku v krvi musí tělo zareagovat, a to tak, že vyšle impuls k vytváření erytrocytů.

 

Zajímavost

Červené krvinky byly objeveny roku 1658 nizozemským přírodovědcem J. Swammerdamem.

Obr. 4: Jan Swammerdam

Krevní destičky byly objeveny po skoro 200 letech od objevení červených destiček a to roku 1842. Popsal je francouzký fyziolog A. Donné.

 

Základní pojmy
Červené krvinky - erytrocyty. Bílé krvinky - leukocyty. Krevní destičky - trombocyty. Plazma.  
Zapamatuj si

Vhodné i pro ZŠ

Červené krvinky - bezjaderné buňky, životnost 120 dní, zanikají ve slezině a v játrech. Hlavní úkol je transport dýchacích plynů.

Bílé krvinky - mají jádro, životnost od několika dní až po měsíce. Tvorba v kostní dřeni. Hlavní funkce ochrana organismu.

Krevní destičky - nepravidelný tvar, životnost 9-12 dní. Hlavní funkce je hemostáza - zástava krvácení.

Plazma - tekutina nažloutlé barvy. Tvoří 54 % veškerého krevního objemu. Její složky mají i vyživovací charakter, zejména při hladovění.

Pracovní list

Pracovní list - Krevní složky

1. Popiš na obrázku jednotlivé krevní složky.

Obr. 5: Řez cévou

2. Který z těchto útvarů je erytrocyt?

Obr. 6: Krev 

3. Mají leukocyty jádro? K čemu slouží?

 

 

4. Proč jsou červené krvinky červené?