Ochrana povrchu

Ochrana povrchu

Struktura dřeva se skládá z mnoha milionů buněk. Dřevo má vysokou pevnost a velmi dobře odolává působení nejrůznějších vnějších sil. Každý druh dřeva má specifické vlastnosti, které určují způsob jeho využití. Některé dřeviny jsou vhodné pouze do interiéru, jiné lze používat jak v interiéru tak v exteriéru. Vždy je však nutné povrch dřeva a také vnitřní podpovrchové vrstvy chránit proti působení různých vlivů, které jej poškozují. Vhodná volba ochrany povrchu zajistí dřevěné konstrukci dlouholetou kvalitu a odolnost.

Existuje celá řada běžných prostředků, které jej chrání proti:

 • dřevokazným procesům
  • dřevokazný hmyz,
  • houby,
  • plísně.
 • povětrnostním vlivům
  • déšť,
  • sluneční UV záření,
  • změny teplot.

Dřevokazný hmyz

Existuje velké množství dřevokazného hmyzu, který napadá dřevo poloopracované, nábytek, krovy a jiné dřevěné výrobky. Dřevní hmotu napadají larvy, které vytvářejí chodbičky průměru od 1,5 mm až po několik mm, a snižují tím pevnost dřeva. Ze všech škůdců je nutné zmínit některé velmi rozšířené:

 • červotoči,
 • tesařík krovový,
 • pilořitka,
 • některé druhy mravenců.

Houby a plísně

Různé druhy plísní nepůsobí na dřevo destruktivně. Dokáží však měnit poměrně výrazně barvu a celkový vzhled dřeva. Jejich přítomnost ve dřevě má spíše vliv na lidské zdraví, proto jsou výskyty plísní na dřevě nežádoucí. Mohou vyvolávat nejrůznější alergické reakce, které mohou být velmi úporné a dlouhodobě působící. Mohou ale způsobovat také vážné zdravotní problémy s dlouhodobou léčbou. Spóry plísní se likvidují jen velmi obtížně. Některé druhy plísní často kontaminují skladované potraviny a produkují do prostředí sekundární metabolity – mykotoxiny. Ty mohou při konzumaci zasažených potravin ohrožovat člověka přímou toxicitou. Při ochraně dřeva je nutná prevence, aby dřevo bylo minoritním nositelem spórů plísní.

Dřevokazné houby jsou nejčastějšími škůdci dřeva. Jejich spóry rostou při optimální vlhkosti a teplotě na vhodném substrátu, dřevě nebo jiném organickém materiálu a svými hyfami ho prorůstají. Houby urychlují rozklad makromolekul dřeva, pomocí svých enzymů. Zhuštěním nebo přestavbou hyf vytvářejí plodnice, na kterých vznikají spóry. Riziko napadení dřeva houbami se zvětšuje, když je vlhkost dřeva dlouhodobě nad 20 %. Řada dřevokazných hub se specializuje na určité druhy dřeva. Nejvíce rozrušují bělové dřevo.
Působí skrytě a možnosti prevence jsou velmi málo známy, natož využívány. Obvykle se na jejich výskyt přijde při objevení plodnic, což je v lepším případě nejvyšší čas pro sanaci, v horších případech pro rychlý komplexní zásah, v nejhorších případech pro asanaci napadeného objektu nebo jeho částí.
Mezi nejvýznamější dřevokazné houby patří:

 • dřevomorka domácí,
 • koniofora sklepní,
 • trámovka plotní.

Déšť

Déšť není přímým škůdcem dřeva. Ovšem mikroorganismy, spóry plísní a hub, které jsou deštěm snášeny, mohou být snadno do neošetřeného dřeva zaneseny a tím jej mohou snadno napadat.

UV záření

UV záření uvolňuje v neošetřeném dřevu lignin – jeho důležitou stavební složku zabezpečující dřevnatění buněčných stěn a rozkládá je na hnědé produkty štěpení, jež jsou následně vyplavovány deštěm. Ze dřeva nakonec zůstane jen světlá celulóza, dřevo šedne a stává se velmi křehkým.

Ošetření dřeva

Všem zde uvedeným vlivům lze předejít řádným ošetřením dřeva bezprostředně po jeho zpracování, případně v procesu zpracování. V současné době existují velmi dobré možnosti, jak dřevo ochránit a užívat si jeho vynikajících vlastností co nejdéle.

Mezi nejznámější výrobky u nás patří řada prostředků pod názvem Lignofix, které umožňují komplexní ochranu proti zmíněným škůdcům. Na povrchovou úpravu do exteriéru je vhodná produktová řada s názvem SOKRATES®. V interiéru se uplatní všechny dostupné prostředky na bázi vody, akrylátové nátěrové hmoty, stále velmi oblíbené syntetické prostředky a podobně.

Způsobů nanášení ochranných prostředků na dřevo je dost a lze volit:

 • natírání štětcem,
 • máčení,
 • nanášení válečkem,
 • nanášení houbičkou,
 • tlakový nástřik.

 

 

 

Zdroje

Obrázky:

Obrázek

Obr. 1: Červotoči

Obrázek

Obr. 2: Tesařík krovový

Obrázek

Obr. 3: Pilořitka

Obrázek

Obr. 4: Plíseň

Obrázek

Obr. 5: Plodnice dřevomorky domácí

Obrázek

Obr. 6: Koniofora sklepní