Výroba stolové desky

Pracovní postup výroby vrchní stolové desky

Při výrobě jakéhokoliv produktu je v první řadě vždy potřeba dbát na dodržování nejen obecných zásad BOZP a PO, ale i zásad specifických pro použité stroje. Dalším důležitým předpokladem úspěchu je dodržení správného technologického (pracovního) postupu. Vrchní stolová (nebo také pracovní) deska je nejčastěji v kontaktu s uživatelem, proto je obzvláště důležité, aby splňovala určitá kriteria, mezi něž patří zejména:

 • Rozměry (velikost) desky,

 • Nosnost pracovní desky,

 • Drsnost opracování, popř. povrchová úprava,

 • Hrany desky,

 • Otvory, jsou-li vyžadovány.

Pracovní postup výroby

 1. naformátování stolové desky na přesný rozměr,
 2. přebroušení hrany brusným papírem k odstranění drobných částí třísek,
 3. nasazení hrany potřebného designu na hranovací olepovačku,
 4. nahřátí stroje na provozní teplotu,

Obr. 1: Naformátovaná stolová deska připravená pro ohraňování (olepení hran)

 1. olepení dvou bočních hran,

obrazek

Obr. 2: Začátek olepování

 1. Ořezání a přebroušení přebytečné hrany,
 2. Olepení zbývajících dvou hran,

obrazek

Obr. 3: Olepení a přebroušení zbývajících hran - 1. pohled

obrazek

Obr. 4: Olepení a přebroušení zbývajících hran - 2. pohled

 1. Pokud není ořez součástí stroje, pak i ořezání a přebroušení přebytečných hran (např. pomocí dláta a brusného papíru),
 2. Výsledný produkt.

Obr. 5: Detail jedné hrany

Různé typy hran

Obr. 6: Detail různých typů hran v průřezu

Obr. 7: Detail dřevěné hrany

Obr. 8: Detail hrany z ABS plastu s povrchovou úpravou (lakováním)

Zdroje
 • Fotografie byly pořízeny autorem pracovního postupu. Mgr. Petr Prokšenka © 2014.